БНТ1, Още от деня – Лична кауза: Професионална реализация