Заедно в час открива тазгодишната си кампания за привличане на нови участници в своята програма

zaedno-v-chas_В навечерието на Международния ден на учителя Заедно в час стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната система, които да започнат работа като вдъхновяващи учители през септември 2017 г. Програма Заедно в час дава възможност както на завършващи студенти от всякакви специалности, така и на успешни  професионалисти от различни сфери да допринесат за положителна промяна в българското общество, докато развиват и усъвършенстват себе си.

Организацията си поставя за цел да привлече нови хора в образователната система, които с усилената си работа като учители да допринасят за успеха на всеки ученик в училищата с най-голяма нужда. Кандидатури за участие в програмата се приемат до 30 ноември 2016 г. на сайта на организацията – zaednovchas.bg. Успешните кандидати ще започнат своето обучение през лятото на 2017 г. и работа в училище-партньор през учебната 2017-2018 г. По време на двете години, през които ще преподават като част от програмата, участниците ще получават месечен финансов стимул в размер на 500 лв. от Заедно в час като допълнение към заплатата от училище.

Интензивната лятна подготовка за одобрените участници включва обучение по международно признатия модел „Преподавай като лидер“. Преди да започне преподаването в училище стартира и обучението за придобиване на професионална квалификация „учител“ към наш университет партньор –  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, за онези участници, които не са придобили такава, или в случай че предвидената позиция в училище изисква различна от вече придобирата квалификация. В рамките на двете години учителите преподават и едновременно с това доразвиват необходимите им знания и умения, с които успешно да мотивират учениците си, да планират целенасочено и постоянно да повишават ефективността си.

С постъпването си в програма Заедно в час участниците стават част от голяма и сплотена общност от колеги, съмишленици и партньори, които работят заедно в името на една цел – постигане на равен достъп до качествено образование за всички деца в България. След успешното завършване на програмата голяма част от тях продължават развитието си като активни застъпници за образователната промяна, чрез директна работа в училище или инициативи извън него. Над половината от досегашните 119 завършили програма Заедно в час продължават да се развиват в училище и в образователния сектор, а останалите се реализират в сферата на бизнеса и предприемачеството.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути