Срокът за кандидатстване изтече. Следете страницата ни
за новия сезон на прием!

Деца търсят човек за пример. Ти може да си техният човек за пример! Ако имаш завършена бакалавърска (или по-висока) степен или ще придобиеш такава до 15.09.2017 г.. Ако си готов да станеш учител в българско държавно училище за период от две години, където да работиш с учениците с най-голяма нужда от подкрепа.

За да станеш учител по програма Заедно в час и да бъдеш човек за пример на десетки ученици, не е нужен предишен опит като учител, нито предварително придобита професионална квалификация ,,учител”. Необходима е нагласа, че всяко дете заслужава равен достъп до качествено образование. Необходими са умения за постоянно учене, аналитични умения, лидерство и влияние, организираност и планиране, комуникативни умения, умения за работа в предизвикателна среда, вътрешна мотивация и нагласи, скромност и толерантност.

Ангажиментът към програма Заедно в час включва подписване на договор за две години, работа на пълен работен ден в училище партньор на организацията. В допълнение на заплатата от училище, Заедно в час предоставя на учителя финансов стимул в размер на 500 лева на месец – целта на този стимул е да мотивира успешни хора да работят в училища с ученици с нисък социално-икономически статус, ниска мотивация за учене и учебни резултати под средното за страната. За учебната 2017-2018 година, Заедно в час търси човек за пример, който да преподава в някой от следните 13 региона: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник,  Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора.

По време на участието в програма Заедно в час всеки учител преминава през цялостна програма за обучение и развитие, чрез която придобива качества, умения и нагласи, необходими на всеки успешен човек за постигане на поставените цели. Учителите по програма Заедно в час се обучават в университет партньор, за да придобият професионална квалификация “учител” или „възпитател“. В допълнение те преминават 7-седмично обучение преди влизането си в училище, в което научават как да изготвят визия, да планират уроци, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация.

Повече информация относно програма Заедно в час и процеса на кандидатстване може да намериш в секциите по-горе, както и в този Подробен информационен пакет. Ако не намираш отговор на твой въпрос, свържи се с нас на apply@zaednovchas.bg. Ще се радваме да ти помогнем!