Деца търсят човек за пример. Ти може да си техният човек за пример! Ако имаш завършена бакалавърска (или по-висока) степен или ще придобиеш такава до 15.09.2017 г.. Ако си готов да станеш учител в българско държавно училище за период от две години, където да работиш с учениците с най-голяма нужда от подкрепа.

За да станеш учител по програма Заедно в час и да бъдеш човек за пример на десетки ученици, не е нужен предишен опит като учител, нито предварително придобита професионална квалификация ,,учител”. Необходима е нагласа, че всяко дете заслужава равен достъп до качествено образование. Необходими са умения за постоянно учене, аналитични умения, лидерство и влияние, организираност и планиране, комуникативни умения, умения за работа в предизвикателна среда, вътрешна мотивация и нагласи, скромност и толерантност.

Ангажиментът към програма Заедно в час включва подписване на договор за две години, работа на пълен работен ден в училище партньор на организацията. В допълнение на заплатата от училище, Заедно в час предоставя на учителя финансов стимул в размер на 500 лева на месец – целта на този стимул е да мотивира успешни хора да работят в училища с ученици с нисък социално-икономически статус, ниска мотивация за учене и учебни резултати под средното за страната. За учебната 2017-2018 година, Заедно в час търси човек за пример, който да преподава в някой от следните 13 региона: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник,  Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора.

По време на участието в програма Заедно в час всеки учител преминава през цялостна програма за обучение и развитие, чрез която придобива качества, умения и нагласи, необходими на всеки успешен човек за постигане на поставените цели. Учителите по програма Заедно в час се обучават в университет партньор, за да придобият професионална квалификация “учител” или „възпитател“. В допълнение те преминават 7-седмично обучение преди влизането си в училище, в което научават как да изготвят визия, да планират уроци, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация.

Повече информация относно програма Заедно в час и процеса на кандидатстване може да намериш в секциите по-горе, както и в този Подробен информационен пакет. Ако не намираш отговор на твой въпрос, свържи се с нас на apply@zaednovchas.bg. Ще се радваме да ти помогнем!