10 години за успеха на всяко дете

Доклад за дейността на фондация „Заедно в час“

За промяната е необходимо участието на всички​

Обръщение на Траян Траянов, изпълнителен директор на "Заедно в час"

Една от историите, които силно са се запечатали в съзнанието ми от първото лятно обучение на “Заедно в час” през 2011 г., е как в училище, в което работихме, ни беше подсказано, че една ученичка е “бавноразвиваща се” и няма смисъл да се занимаваме с нея. В последствие учител от програмата установи, че момичето, което традиционно стоеше в дъното на класната стая, е късогледо. Родена в бедно многодетно семейство, нито родителите, нито учителите до този момент бяха заподозрели това. Тя никога не беше ходила на профилактичен преглед, а седенето на последните чинове само влошавало нещата. В рамките на около седмица учителят събра пари, заведе я на преглед и успя да купи очила.

Тази история до ден днешен за мен онагледява много ясно проблема за неравенството в образованието, пред който сме изправени като общество. Осветява обаче и ключовата роля на учителите за неговото решаване.

Тя е илюстрация как днес, в 21 век, системата все още може да сложи етикети и така да предреши съдбата на едно дете за цял живот. Тя е и пример колко важна е ролята на учителя (и въобще на училището) да погледне нещата от нов ъгъл, да зададе нови въпроси и разклади статуквото за решаването на проблема. 

През 2020 година видяхме и друго лице на образователното неравенство около преминаването в дистанционно обучение заради коронавируса. Много ученици от бедни и уязвими общности останаха изключени – поради липса на устройства, интернет или възможност за учене у дома. И въпреки че веднага много учители, училища и организации инициираха дарителски кампании за набиране на устройства, в основата си тази ситуация само показа колко далеч сме от решаването на системния проблем.

Според международните изследвания образователното неравенство в България е крещящ проблем. Над 47% от младежите в страната не разбират това, което четат и са под прага на базови умения, които са необходим минимум за живот и принос в света на 21 век. 

Това предизвикателство не е по силите на един учител, едно училище, едно министерство или една организация. Това, че образователният сектор забелязва този проблем също не е достатъчно, ако искаме да постигнем значителна промяна в посока на това училището да компенсира ефектите на бедността и да способства социалната мобилност в обществото. 

За тази цел трябват повече хора, много повече хора от всички сфери на икономиката, които припознават преодоляването на образователното неравенство като значима цел за цялото общество. Това е един от големите научени уроци за “Заедно в час” през последните десет години, който ще бъде наш фокус и през следващите десет. Да убедим повече хора, че образователното неравенство е основен проблем, чието разрешаване е ключова предпоставка за решаването на много други социални и икономически проблеми, които на повърхността изглеждат много важни.

Затова и през последните години не само търсим как да подкрепяме нови, мотивирани хора да влизат в образователната система като учители, но все по-уверено подкрепяме цели училищни екипи. По-целенасочено изграждаме на стратегически партньорства с институции и организации от публичния сектор, за да подкрепяме въвеждането на повече добри практики на национално и регионално ниво в полза на учениците. Не спираме да търсим нови съмишленици и да попурязирираме успешни примери за подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи, училища и общности.

Приблизително 10 години след историята, с която започнах този текст, искам да споделя още една история. Тази година в екипа за подкрепа на нови учители в програма “Нов път в преподаването” работи колега, която е не само възпитаник на програмата, но е и ученичка на учители от първия випуск (2011-2013). Тя е пример за човек, който свързва кариерата и живота си с каузата за успеха на всички ученици от много ранен етап, благодарение на факта, че е имала много положителен опит със своите учители. Ако искаме повече хора да свързват живота и кариерата си с тази кауза, е много важно те да имат много позитивно преживяване в училище, а това е резултат от усилията и работата на конкретни хора, не е просто стечение на обстоятелствата. 

В този доклад събираме такива примери, включително и историята на Гергана. Опитахме да обобщим и предизвикателната 2020 през дейността на “Заедно в час”, но също да отбележим и 10-те години, през които пораснахме – подкрепени от партньорите ни от образователния сектор, заедно със съмишлениците, дарителите и всички, които през годините са с нас в мисията за успеха на всяко дете. Обемът ни ограничава, затова и през цялата година ще продължим да дописваме историите от последните 10 години, които ни дават стабилна опора и опит да продължим в бъдещето със същата силна мотивация и усещане за мисия, но с много нови знания, идеи и съмишленици в полза на българското образование и успеха на всяко дете.

Траян Траянов,

Изпълнителен директор на “Заедно в час”

Покажи целия текст свий
Траян Траянов, изпълнителен директор на "Заедно в час"

Нашата кауза

Вярваме, че всяко дете в страната трябва да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Работим за тази кауза, като развиваме нови учители, подкрепяме училищни екипи и изграждаме партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Дейността на "Заедно в час"

0 .
Програма "Нов път в преподаването"

Последните 10 години над 400 нови учители преминават през програма “Нов път в преподаването” на организацията. В рамките на две години те получават подкрепа и обучения да преподават в училища с ученици от уязвими общности и да опознават пряко предизвикателствата в образователната система. Над 80% от тези учители продължават да работят в образованието дългосрочно като учители, директори, образователни експерти и др.

0 .
Програма "Училища за пример"

През 2020 г. Фондацията започна и нова програма “Училища за пример” за цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи. Тя подкрепя училищата в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик. Първите участници са 26 училища с различен профил от цялата страна, които започнаха обучението си през август 2020 г.  Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час“.

0 .
Стратегически партньорства

Паралелно с двете основни програми “Заедно в час” непрекъснато търси начини за създаването и споделянето на все повече успешни примери, които илюстрират ефективни начини за подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи, училища и общности. Сред най-значимите инициативи в тази посока са успешни европейски проекти за апробирането на иновативни проекти; разработването на учебни материали за деца с различен майчин език; сайтът за споделяне на практики от учители за учители prepodavame.bg, регионални форуми за учене между учители; практически наръчници, бели книги и конференции за умения на 21 век, компетентности и професионални учебни общности.

Обединена образователна общност за истинска промяна

В “Заедно в час” вярваме, че положителната промяна с ефект върху всички ученици в българското образование е възможна, ако всички в системата работим заедно, стъпвайки на своята перспектива и опит. Затова и организацията целенасочено работи за обединяване в силна общност своите настоящи участници, възпитаници на програмите и стратегически партньори от всички сектори. По този начин подкрепяме въвеждането на устойчиви политики и практики за подобряване на образованието и осигуряване равен достъп до качествено образование за всяко дете.

Една различна година

2020 е година, която несъмнено ще остане в учебниците по история и личните истории на всички. За “Заедно в час” годината също беше изпълнена с много промени, много нови начала и вдъхновяващи истории от класни стаи, училища и партньорства в България и отвъд границите на страната.

В духа на 10-годишнината споделяме с вас и 10 неща, които оформиха облика на годината за организацията и въпреки всичко ни помагат да гледаме с надежда и оптимизъм към бъдещето.

Нов офис: вече сме на бул. Цариградско шосе 23

Първо изцяло виртуално лятно обучение на новите учители

Първа виртуална лятна академия за ученици от цялата страна

Нова визуална идентичност

Стартирахме безплатен седмичен бюлетин за учители

Нови региони - започнахме работа във Варна, Бургас, Шумен, Ямбол, Търговище и Сливен

Програма “Училища за пример”

Рекорден брой кандидати за учители в програма “Нов път в преподаването”

2700 кандидати

Готова е езиковата диагностика за проекта за деца билингви с EducArt

Успешно реализирахме вторите фази на европейския проект FIERST и проект “От визия към резултати”

Обхват 2020

карта обхват заедно в час

Учители в цялата страна

Директно през двете си програми и възпитаниците им "Заедно в час" достига до учители от 25 региона на страната.

С различни други формати - обучения, бюлетини, отворени събития и партьнори достигаме и до хиляди други учители от всички краища на страната.

Нови региони

През 2020 започнахме работа с програма "Нов път в преподаването" в регионите Варна, Бургас, Търговище, Шумен, Сливен, Добрич и Ямбол.

НАСТОЯЩИ УЧИТЕЛИ
0
ВЪЗПИТАНИЦИ
0
УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ
0
УЧЕНИЦИ
0 +
УЧИЛИЩА
0
ЛИДЕРСКИ ЕКИПИ И УЧИЛИЩА
0
ОБЛАСТИ
0
ЧАСА ОБУЧЕНИЯ ДО ДЕКЕМВРИ
0

Стратегически

партньорства

Обучени учители и експерти в допълнителни проекти и програми
0
Становища и коментари по образователни политики
0 +
Конференции за учители, директори и образователни експерти
0
Часа обучения на директори, експерти и действащи учители
0

10 научени урока за 10 години

Една от основните ценности, зад които застава “Заедно в час” още от своето създаване, е “постоянно учене”. Вярваме, че това е повече от важно за една образователна организация, която иска да допринася за подобряване на средата в България.

Затова и 10 години след създаването на организацията обръщаме поглед назад, за да си отговорим на въпроса “какво научихме”. В този текст събираме уроците на хората, които ръководят различните екипи на организацията през последните години и са в ядрото на управлението на “Заедно в час”.

Първите партньори: Фондация Америка за България

Вдъхновени от успеха на образователния модел на Teach For All през 2010 г. екипът на фондация „Америка за България” инициира създаването на „Заедно в час”. В този момент идеята за организацията съществува само като мечта, в която вярват малцина. “Америка за България” привлича Евгения Пеева, която в този момент има успешна кариера чужбина, да се върне в България и да оглави новата организация и да сформира първоначалния екип на “Заедно в час”.

Щастливи сме, че до днес „Америка за България” основен партньор и съмишленик организацията. През настоящата година “Заедно в час” наследи и “Академия за образователни лидери”, друга ключова образователна инициатива на фондация “Америка за България”, върху която стъпва и новата програма “Училища за пример”. 

10 години по-късно мечтата “Заедно в час” е една от ключовите образователни организации в страната. 

„Достъпът до качествено образование на всяко дете е необходимо условие за развитието на жизнен частен сектор и демократично общество. За нас от Фондация „Америка за България“, това означава да подкрепяме преподавателите в усилието им да подготвят младите хора за професиите на бъдещето. Фондация „Заедно в час“ има ключова роля за постигане на тази цел. Създадохме я преди 10 години и за това време тя се наложи като една от най-уважаваните, компетентни и разпознаваеми организации в сферата на образованието.  

Преди три години създадохме и „Академия за лидери в образованието“ в подкрепа на училищни екипи в цялата страна. Заради успеха и зрелостта на „Заедно в час“ от 2021 г. те ще поемат  управлението и на тази инициатива, за да ѝ дадат още по-голям размах и мащаб. Уверени сме, че по този начин учителската общност ще е по-силна, а образователните потребности на педагози и ученици ще бъдат подкрепени по още по-убедителен начин.“ 

За Фондацията 

Фондация „Америка за България“ работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни. Даренията и програмите на Фондацията въплъщават щедростта на американския народ и най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Покажи целия текст свий

Какво е въздействието на "Заедно в час"?

10 години след основаването на организацията две независими външни изследвания доказват ефективността на програма „Нов път в преподаването“ и измерват добавената стойност за учениците

От 2010, годината, в която започна всичко, до днес

Edit Content

2010

Така започна всичко: Фондация "Америка за България"

"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"

2010

Директор на фокус

Едно от първите училища партньори

Лена Парова: Трансформирахме учебната среда, така че да насърчим интерактивност и изобретателност

2010

Министерство на образованието и науката

МОН подкрепят създаването на Фондация "Заедно в час"

2010

Edit Content

Първи корпоративни партньори

HPE

Десетки ролеви модели посещават класни стаи в цялата страна през годините.

2011

На 15 септември 2011

Първият випуск на Заедно в час влиза в класните стаи

Къде са те сега?

2011

Директор на фокус

Николина Черешарова

Успешният учител учи учениците да имат смели мечти

2011

Teach for All

Заедно в ча става част от глобалната мрежа на "Teach for all", която работи за осигуряване на качествено образование в над 50 страни.

2011

Edit Content

Директор на фокус

Емилия Иванова

За ученето са важни постоянството и упоритостта

2012

Истории от класната стая

8. клас и Велизар Стефанов

Гледайте видеото.

2012

БФБЛ

Български форум на бизнес лидерите и всички популярни личности, с които от 2012 заедно организираме Благотворителния търг на звездите

2012

РУО София-град

Първото ни сътрудничество с Регионалното управление по образованието в София.

2012

Edit Content

Влез в час

с "Училищни чудеса"

“Училищни чудеса” е инициатива на учители и възпитаници на програма “Заедно в час” в региона на област Ловеч. “Чудесата” започват през 2013 година първо като поредица от междуучилищни събития за учениците в училищата партньори на програмата в селата Дерманци, Брестница и Орешене, за да прераснат в дългосрочна програма за ученици – лидери, която обхваща 11 населени места в общините Ябланица, Луковит и Троян.

2013

Световната банка

"Заедно в час" взима активно участие в разработването на доклада на Световната банка SABER: Teachers

2013

Директор на фокус

Красимира Благоева

Партньорството със “Заедно в час” внесе новаторски ентусиазъм

2013

Титан

Титан Златна Панега Цимент подкрепят учителите в регион Ловеч от първият ни ден в региона.

2013

Edit Content

Истории от класната стая

Петя Данева

"Не ме притесняваше, че учениците ми пишат с правописни грешки, а че нямат очаквания към себе си"

2014

СБУ

Начало на дългогодишното ни партньорство със Синдиката на Българските учители

2014

Директор на фокус

Тотка Данова

"Промяната трябва да тръгне от нас"

2014

Банкя

Минерални води Банкя популяризират нашата работа и с тяхна помощ достигаме до нови кандидати за учители от цялата страна.

2014

Edit Content
ADM Амилум

ADM Амилум са верен партньор на учителите и екипа ни в региона на Разград.

2015

Истории от класната стая

Диляна Иванова и Монтесори

Как Диляна Иванова създаде първата „Монтесори“ паралелка в общинско училище

2015

Директор на фокус

Веска Барова

"От учителя се изискват две неща – да бъде интелигентен и да бъде морален"

2015

Община Пловдив

“Заедно в час” и Община Пловдив сключват меморандум за сътрудничество и партньорство

2015

Edit Content
Посланици в чужбина

Посланиците ни в чужбина и всички вдъхновяващи личности, които се предизвикват и празнуват с кауза от 2016 до днес.

2016

Европейски проект

NEWTT

Старираме NEWTT и обучението в иновативните магистърски програми на ПУ

2016

Истории от класната стая

Ива Спасова и диктовка по физическо

„Учениците имат нужда от подкрепа, от постоянна работа, от адекватно отношение, което да им помогне да бъдат по-добри.“

2016

Директор на фокус

Емилия Манолова

Училището трябва да бъде място, в което децата да са щастливи

2016

Edit Content

Истории от класната стая

Георги Стоев и будните ученици на Пловдив

“От всичко най-много не мога да понасям несправедливостта във всяка нейна форма”

2017

Пловдивски и Великотърновски университет

Двата университета разработват специални програми за квалификация на участниците в програмата на "Заедно в час"

2017

Директор на фокус

Славка Щерева

"Само с подкрепата на ръководството и колектива един млад учител може да се справи"

2017

Walltopia

Благодарим за гостоприемството в Colider Acrivity Center от 2017 до 2020 г.

2017

Edit Content

Истории от класната стая

Йоанна Димитрова и Калинка Богданова

На лов за съкровища с ученици и родители в Ръжена

2018

Questers и благотворителните куизове

Questers организираха 5 благотворителни QuizIT вечери в подкрепа на каузата на "Заедно в час"

2018

Директор на фокус

Теменужка Христова

Училището трябва да подготвя децата за бъдещето

2018

РУО Стара Загора

Предица от форуми за споделяне на добри практики - през 2018 и 2019

2018

Edit Content

Истории от класната стая

Елена Татарова и Габриела Поборникова

Училището на бъдещето през погледа на учениците

2019

Директор на фокус

Невен Устов

"Успешният учител има ясни цели и никога не спира да се учи"

2019

Столична община

Старт на проект за цялостен напредък с 4 столични училища

2019

Скутерите BRUM

Електрическите скутери за градско пътуване BRUM два пъти организираха благотворителни уикенди за каузата на “Заедно в час”

2019

Edit Content
Богомил Балкански

Вдъхновяващ лидер и успешен сериен предприемач, Богомил Балкански продължава да удвоява всички регулярни дарени за организацията.

2020

Директор на фокус

Мария Нестерова

"Непрекъснато се обучаваме и квалифицираме"

2020

РУО Враца

Споделяме опит и обучения за ефективна подкрепа на учители в развитието на компетентности.

2020

Последвайте ни

Корпоративни партньори