Заедно в час работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в страната.

Като

Как постигаме промяната

Вярваме, че инвестицията в хората е най-устойчивият начин за подобряване на образователната система, затова обучаваме и подкрепяме учители и училища в цялата страна да осигуряват качествена подготовка на своите ученици за успешна реализация в ХХІ век. 

Истинската положителна промяна в образованието не може да бъде дело на един човек или една организация, тя е плод на обединени усилия, затова работим на всички нива в образователната система заедно с институции, граждански организации и бизнеса. Учим се от опита и грешките, търсим съмишленици и нови решения, експериментираме, споделяме наученото и скалираме, когато виждаме истински доказателства за успех.

Нашата мисия

Вярваме, че всяко дете в страната трябва да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Работим за тази кауза, като подкрепяме учители, развиваме училищни екипи и изграждаме партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Програми

Училища за пример

Програма “Училища за пример” е единствената програма за обучение и подкрепа на училищни екипи в България, която насърчава цялостна трансформация на учебния процес (управление и преподаване), като поставя ученика в центъра. Училищата изграждат устойчиви структури за управление на училището чрез качествени обучения и подкрепа, а учителите използват нови методи на преподаване, оценяване и организиране на работата в клас. 

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията и подкрепата на учители на екипа на “Заедно в час”.

Учим заедно

Учим заедно - програма за финансиране на училищни проекти

Програма „Учим заедно” осигурява финансиране за реализиране на устойчиви училищни проекти с ясен план и потенциал да се приложат успешно и на други места в страната. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

  • Конкурс 2021-2022: Проекти с фокус “Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията”
  • Конкурс 2022-2023 – Проекти с фокус “Повишаване на уменията за саморегулирано учене през развитие на социално-емоционални умения на ученици 5 – 7 клас”.

Нов път в преподаването

„Нов път в преподаването” е първата програма, която реализира „Заедно в час” от своето създаване през 2010 г.

 Програмата подготвя, обучава и подкрепя завършващи студенти с високи постижения и опитни професионалисти от различни сфери да станат учители за период от две години.

До момента през програмата са преминали над 550 души. 80% от тях трайно остават ангажирани в образователната система.

Дейности и проекти

Prepodavame.bg

Най-големият и бързо развиващ се образователен сайт за учители, директори и образователни експерти в България. Платформата подкрепя образователната общност като: създава и разпространява качествени ресурси; популяризира работещи практики от български класни стаи.

Проект NEST

Новите учители имат нужда от качествена подкрепа. Техните наставници също. Международният европейски проект NEST търси как трябва да изглежда една ефективна програма за новоназначени учители и техните наставници.

Ценности

Постоянно учене
Стараем се постоянно да развиваме и да подобряваме себе си и нашата организация. Възползваме се от всяка възможност за това и подкрепяме и съмишлениците и партньорите си да се учат постоянно.
Ефективно сътрудничество
Работим ефективно с нашите партньори, за да постигнем общата ни цел за качествено образование за всяко дете. В работата си сме приятелски настроени и честни, отворени за обратна връзка. Проявяваме търпение, за да разберем гледната точка на другия и да адаптираме комуникацията и действията си.
Професионализъм
Винаги действаме като посланици на организацията и мисията ни. Дори в най-трудните и напрегнати моменти запазваме самообладание и професионално поведение. Спазваме крайни срокове и работим ефективно. Винаги използваме подходящ език и тон в общуването.
Предприемачески дух
Посрещаме предизвикателствата с готовност. Намираме смели, иновативни решения, без да жертваме професионализма и фокуса върху дългосрочните резултати. Отворени сме за нови идеи, работим извън зоната си на комфорт, изпробваме нови решения, за да постигнем мисията си.
Уважение и скромност
Проявяваме уважение към хора от разнообразна среда, възраст, произход, религия, сексуална ориентация, с различни убеждения и опит. Не правим бързи заключения за хората и вярваме в потенциала им. Отворени и любопитни сме за различните гледни точки.
Дългосрочно въздействие
Работим за постигането на дългосрочни и устойчиви резултати и се стремим към действия, които имат най-голямо въздействие. Използваме данни, за да измерваме ефективността си и да насочваме усилията си там, където е нужно.
Previous slide
Next slide

Екип

Управителен съвет

Последвайте ни