В “Заедно в час”

вярваме, че всяко дете трябва да получи качествено образование независимо от средата, в което е родено. Най-важният ресурс за постигане на тази цел са хората – способните и мотивирани професионалисти от различни сфери, които заедно работят за подобряване на образователната система. Ние откриваме, обучаваме и подкрепяме тези хора да станат учители за период от две години, а след това да продължат да допринасят дългосрочно за това всяко дете в България да получи качествено образование. Създаваме и общност от съмишленици и партньори от публичния и частния сектор, защото промяната във важна сфера като образованието е възможна само с общи усилия на всички заинтересовани страни.

1
ПОДБОР
Подбор

Откриваме способни и мотивирани завършващи студенти и професионалисти от различни сфери, които притежават уменията и нагласите да работят за качествено образование на всяко дете и искат да станат участници в програмата на “Заедно в час”.

2
ПОДГОТОВКА
Подготовка

Обучаваме успешно преминалите сериозния процес на подбор да бъдат ефективни учители на ученици, които имат най-голяма нужда от подкрепа, за да повишат знанията и да развият уменията си.

3
РАБОТНО МЯСТО
РАБОТНО МЯСТО

Свързваме участниците в програмата с училища партньори на “Заедно в час” в различни региони на България, така че да намерят мястото, в което ще са най-полезни както за учениците, така и за своето професионално развитие.

В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие подкрепяме участниците да работят ефективно в училище и с местната общност. Предлагаме им и допълнителни обучения за бъдещото им професионално развитие в сфери като ефективно преподаване и училищно лидерство, социално предприемачество, работа на общностно ниво и по местни и държавни политики.

4
ПОДКРЕПА
ПОДКРЕПА

Продължаваме да подкрепяме завършилите програмата с достъп до различни възможности за професионално развитие и черпене на опит от общността на “Заедно в час”.

5
ПРОДЪЛЖАВАЩО РАЗВИТИЕ
ПРОДЪЛЖАВАЩО РАЗВИТИЕ

Обединяваме опита, знанията и уменията на настоящите участници в програмата, нейните възпитаници, екипа на организацията, институционални и корпоративни партньори, така че заедно да работим за подобряване на образователната система в България.

6
ОБЩНОСТ
ОБЩНОСТ

Финансирайте училищен проект до 30 000 лв.

Подкрепете учениците от 5-7 клас да развият своите умения за учене и социално-емоционални компетентности.