Отключете промяната във вашето училище

Станете училище партньор с програмите на Заедно в час - Училища за пример за цялостна училищна промяна и Нов път в преподаването за нови учители във Вашето училище

Научете повече за нашите програми:

Партньорство със Заедно в час

Със “Заедно в час” ще имате достъп до разнообразни възможности:

Ще ви подкрепим да бъдете по-ефективни в постигането на целите си в училище и да развиете своя екип чрез участие в програмата „Училища за пример“;
Ще придобиете ценен опит с участие в проекти, реализирани от “Заедно в час“ на общинско, национално и европейско равнище;
Ще имате възможност да участвате в областни събития за обмен на добри практики, организирани от „Заедно в час“ и регионалните управления на образованието;

Ще се включвате в ежегодната среща на общността от директори на партньорски училища;

 

Ще работите с учители, подбрани и обучени от „Заедно в час“ в рамките на програмата „Нов път в преподаването“;

Ще получавате информационен бюлетин с новини и добри практики;

Ще получите достъп до онлайн платформа за обмен на образователни ресурси – prepodavame.bg;
Ще участвате в мрежа от партньори, които водят промяната в образованието в България;
Ще получавате покани за участие в различни образователни форуми;

Вече 10 години „Заедно в час“ успешно привлича, подбира, обучава и подкрепя хора без опит в преподаването да намират своя професионален път в образованието.

Работим с директори, училищни екипи, неправителствени организации, синдикати, европейски и национални институции за това най-новите и ефективни начини за преподаване да достигат до повече хора.

Проучваме задълбочено нуждите на образователната системата и им отговаряме през редица успешни инициативи на всички равнища – от училищно до европейско.

Инвестираме в развитието на общност от хора, които споделят общи ценности, осъзнават ролята си като носител на промяната в българското образование и ежедневно работят за нея.

Програмите на Заедно в час

Включете се в програма „Училища за пример“ заедно с екипа си

Програмата „Училища за пример“ е наследник на “Академия за лидери в образованието” на Фондация „Америка за България“. Тя дава възможност на училищата да постигнат конкретна и измерима промяна, да си поставят цели, отговарящи на потребностите и контекста, и да получат структурирана подкрепа за тяхното постигане. „Училища за пример“ предлага цялостна двугодишна програма и се състои от две неразделни части: курс Лидерство в училище и курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа.

В програмата участват ръководният екип на училището и между 5 и 15 учители.

Защо да се включите?

  • Обученията са включени в регистъра на МОН и всички, които ги завършат успешно, получават квалификационни кредити;
  • Участието е безплатно – от училищата се очаква да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване;
  • Обученията съвместяват международния и местния опит, вдъхновени са от различни образователни изследвания, стъпват на данни и доказателства;
  • Обучителите имат опит не само в обучението и професионалната подкрепа на учители, но и в преподаването. Те са отдадени професионалисти, които споделят убеждението, че именно хората в класната стая са ключът към това всяко дете в България да получи качествено образование.

Научете повече и кандидатствайте. Кандидатури се приемат до 30 март 2021 година.

Назначете учител, участник в програмата „Нов път в преподаването“

Програмата „Нов път в преподаването“ дава възможност на завършващи студенти с високи постижения и опитни професионалисти от различни сфери да сменят професията си и да започнат работа като учители.
Програмата ги подготвя чрез предварителни обучения, хоспетиране и практика и осигурява пряка методологическа подкрепа през първите две години от работата им в училище. Участниците получават менторска подкрепа от хора с опит в преподаването, както и достъп до надграждащи обучения според нуждите си в класната стая. Обучението е съобразено с всички изисквания на нормативните документи в сферата на образованието. Участниците в програмата, които нямат педагогическа правоспособност, я придобиват в университет – партньор на „Заедно в час“.

Ако Вашето училище отговаря на следните условия:

  • То е държавно или общинско, специализирано или неспециализирано;
  • Имате готовност да назначите един или повече учители в училище за период от 2 години;
  • Имате готовност за назначаване на дипломиран бакалавър, който в момента придобива педагогическа квалификация.

Научете повече и попълнете заявка за учител.

Ще се свържем с Вас при интерес от страна на участник в програмата и ще Ви изпратим неговите документи. Крайното решение за назначаването му се взима от Вас след провеждане на интервю. Заявките се приемат най-рано през месец март. Колкото по-рано подадете своята заявка, толкова по-голям е шансът да бъдете избрани от участник.

Директори за партньорството си със Заедно в час

Търсим партньори, които споделят принципите на работа и убежденията на „Заедно в час“:

Очаквания към нашите партньори

Търсим партньори, които споделят принципите на работа и убежденията на „Заедно в час“:

Спазват законодателството на Република България;
Споделят виждането, че ролята на училищното образование е да осигурява качествено обучение на всички ученици с оптимална подготовка за тяхната реализация в бъдеще;
Вярват, че всяко дете има потенциала да бъде успешно;
Поставят сигурността, благосъстоянието и успеха на децата на първо място в работата си;
Зачитат достойнството на децата, учителите и родителите в общността;
Оказват необходимата подкрепа на колегите си в училище;
Държат на редовната, ясна и прозрачна двустранна комуникация;
Имат готовност да споделят добрите практики от своето училище.

За повече информация и въпроси може да се свържете с нас на имейл: schools@zaednovchas.bg, или на телефон +359 (0)2 988 06 88.