Насоки и съвети за:

Формуляр за кандидатстване

Формулярът за кандидатстване е първата възможност да представите себе си и мотивацията си да кандидатствате за участие в програмата на „Заедно в час“.

  • Подгответе се и се отличете от другите

„Заедно в час“ получава над две хиляди кандидатури всяка година и всичко, което ви отличава от другите кандидати, е голям плюс. Целта на формуляра е да разкажете за себе си, за своя опит и защо искате да участвате в програмата. Ще ви помогнат внимателната подготовка и намирането на възможно най-много информация за визията и програмата ни. Сайтът ни е много подходящ ресурс за това, а допълнителни въпроси може да зададете на apply@zaednovchas.bg.

  • Отделете си време
  1. Да обмислите добре отговорите си

Първият етап на подбор е моментът да покажете, че притежавате качествата, уменията и нагласите, които търсим, както и че ви мотивира визията на „Заедно в час“ за образованието. За нас е важно също участниците в програмата да уважават различията и да се отнасят непредубедено към житейските обстоятелства и гледната точка на всички. Препоръчваме ви да отделите време и да обмислите дали отговорите ви и примерите, които предоставяте, ви представят в най-добра светлина. Силно препоръчваме, след като напишете своя отговор, да го прочетете внимателно отново и да се уверите, че той отговаря на конкретния въпрос.

  1. Да се уверите, че отговорите ви са съдържателни и изчерпателни

Качеството на информацията, която предоставяте, е предопределящо за успешното ви представяне. Помощните въпроси и броят символи (между 200 и 2000) ще ви покажат какво количество информация би ни било нужно, за да разберем вашия отговор и да го оценим обективно, без да правим предположения какво означава.

  1. Да се уверите, че кандидатурата не съдържа граматически и правописни грешки

Уменията за писмен изказ също се оценяват. Препоръчваме първо да напишете отговорите си в друг файл (текстови редактор) и да го запаметите за всеки случай, след което да ги копирате във формуляра за кандидатстване.

  • Може да не попълвате целия формуляр наведнъж

С маркиране на „Запази прогрес и продължи по-късно“ страницата ще ви даде възможност да въведете лична парола, с която да се върнете към формуляра по-късно – чрез линк, който ще получите на имейла, използван за регистрация.

  • Бъдете себе си, не преувеличавайте и не преписвайте

Ценим много повече вашето искрено мнение и думи, отколкото написаното от когото и да е другиго. Предоставянето на невярна или умишлено променена информация, както и плагиатството, води до отхвърляне на кандидатурата. Ако преминете успешно процеса на подбор, ще е необходимо да предоставите документи, които удостоверяват описаните в кандидатурата квалификации.