Формуляр за кандидатстванеКакво е важно да знаете?

  • Задължителни условия за участие в програмата:

    • да сте завършили висшето си образование (минимум степен бакалавър) преди 1 септември 2021 г. със среден успех не по-малък от 3,50.

    • да владеете български език на отлично писмено и говоримо ниво.

    • да имате възможност да участвате в целодневно (в рамките на работния ден) интензивно лятно обучение - Летен институт - за период от 6 до 7 последователни седмици от юли 2021г.

 

  • Програмата на "Заедно в час" е работен ангажимент на пълно работно време. Като участник в нея за период от две години (от септември 2021 г.) Вие ще преподавате като редовен учител в училище. 

  • Ние работим в училища, където децата показват ниски резултати и мотивация за учене и имат нисък социално-икономически статус.


Всички полета трябва да се попълнят на български език и на кирилица. 

 

Желаем Ви успех!

Информация за контакт
Моля попълнете мобилен номер във формат +359888123456 без разстояния и други символи.
Информация за статус
Информацията за пол, възраст и регион се събира от "Заедно в час" единствено за статистически цели и не се отразява по никакъв начин на оценката на кандидатурата Ви. "Заедно в час" не изисква от кандидатите да имат учителска правоспособност или стаж като учител и не дава предимство на кандидатите, които имат такива.
При одобрение за участие в програмата, разходите за придобиване на правоспособност (семестриални такси към университет) ще бъдат покрити чрез национална програма.
Висше образование
Ако сте завършили чуждестранен университет, моля посочете съответващата оценка по скалата от 2 до 6. Ако все още не сте завършили, посочете успеха си до момента.
Предишен опит
За да Ви подкрепим в процеса на кандидатстване, искаме да Ви опознаем по-добре - моля, изберете всички твърдения, които се отнасят за опита Ви до момента - минал и настоящ (тази информация няма отношение към оценяването на Вашата кандидатура):
Допълнителна информация