Формуляр за кандидатстванеКакво е важно да знаете?


  • Задължителни условия за участие в програмата:

    • да сте завършили висшето си образование (минимум степен бакалавър) преди 1 септември 2022 г. със среден успех не по-малък от 3,50.

    • да владеете български език на отлично писмено и говоримо ниво.

    • да имате възможност да участвате в целодневно (в рамките на работния ден) интензивно лятно обучение - Летен институт - за период от 6 до 7 последователни седмици от юли 2022г.

 

  • Програмата на "Заедно в час" е работен ангажимент на пълно работно време. Като участник в нея за период от две години (от септември 2022 г.) Вие ще преподавате като редовен учител в училище. 

  • Ние работим в училища, в които децата имат най-голяма нужда от подкрепа и допълнителна мотивация, за да бъдат успешни.


Всички полета трябва да се попълнят на български език и на кирилица

 

Желаем Ви успех!

Информация за контакт
Моля попълнете мобилен номер във формат +359888123456 без разстояния и други символи.
Информация за статусИнформацията за пол, възраст и регион се събира от "Заедно в час" единствено за статистически цели и не се отразява по никакъв начин на оценката на кандидатурата Ви. 
Висше образование

Ако сте завършили чуждестранен университет, моля посочете съответващата оценка по скалата от 2 до 6. Ако все още не сте завършили, посочете успеха си до момента."Заедно в час" не изисква от кандидатите да имат учителска правоспособност или стаж като учител към момента на кандидатстване. При одобрение за участие в програмата, придобиването на правоспособност (разходите към университет) ще бъдат покрити като част от програмата.

Предишен опит


За да Ви подкрепим в процеса на кандидатстване, искаме да Ви опознаем по-добре - моля, изберете всички твърдения, които се отнасят за опита Ви до момента - минал и настоящ (тази информация няма отношение към оценяването на Вашата кандидатура):
Допълнителна информация