формуляр за кандидатстване




Какво е важно да знаете?

Програмата на "Заедно в час" е работен ангажимент на пълно работно време. Като участник в нея за период от две години Вие ще преподавате като редовен учител в училище. Ние работим в училища, където децата показват ниски резултати и мотивация за учене и имат нисък социално-икономически статус.

 

Всички полета трябва да се попълнят на български език и на кирилица. 

 

Желаем Ви успех!

Информация за контакт
Моля попълнете мобилен номер във формат +359888123456 без разстояния и други символи.
Информация за статус







Информацията за пол, възраст и регион се събира от "Заедно в час" единствено за статистически цели и не се отразява по никакъв начин на оценката на кандидатурата Ви.



Висше образование




Ако сте завършили чуждестранен университет, моля посочете съответващата оценка по скалата от 2 до 6. Ако все още не сте завършили, посочете успеха си до момента.
Предишен опит
За да Ви подкрепим в процеса на кандидатстване, искаме да Ви опознаем по-добре - моля, изберете всички твърдения, които се отнасят за опита Ви до момента - минал и настоящ (тази информация няма отношение към оценяването на Вашата кандидатура):
Допълнителна информация



Участниците в програмата на "Заедно в час" поемат двугодишен ангажимент да работят като учители на пълно работно време.

Участието в програмата включва задължително и присъствено 7-седмично обучение на пълен работен ден през Юли и Август.