Кандидатстването за учебната година 2021/22 приключи

Ще Ви пишем, когато отново отворим формата за кандидатстване през есента.Тази форма е недостъпна.

Участниците в програмата на “Заедно в час” поемат двугодишен ангажимент да работят като учители на пълно работно време.

Участието в програмата включва задължително и присъствено 7-седмично обучение на пълен работен ден през Юли и Август.