Чеклист за (виртуално) проектно-базирано обучение

Дистанционното преподаване е отлична възможност за дългосрочни, предизвикателни и увлекателни учебни проекти. Те развиват редица качества и умения за успех у децата като самостоятелност, любознателност, умения за критично мислене, креативност, четивна, математическа и/или научна грамотност и много други. 

Вижте как да развивате пълната палитра от умения на 21-ви век в час на prepodavame.bg.

Още ресурси, платформи и добри практики за дистанционно обучение ще намерите на специалния ни сайт по темата.

Проблемът е, че ако не подготвите себе си и учениците за проектно-базирано обучение, усилията ви ще са обречени на провал. Тук на помощ идва алгоритъмът за подготовка на учениците с допълнителни насоки за учителя. Следвайте стъпките и логическата им последователност, за да извлечете максимални ползи от проектно-базираното обучение за себе си и учениците.  

Как да подготвите учениците си за проектно-базирано обучение? 

 1. Активирайте предишното им знание по темата. 

Разберете какво вече знаят и могат и как това се припокрива с интересите им преди да им възложите проект. Не приемайте автоматично, че всеки знае всичко само защото е част от задължителния учебен материал! Направете диагностична оценка с помощта на анкета или тест. Подгответе ги за темата с помощта на илюстрации, видео клипове или цитати, които да провокират дискусия. 

 1. Развийте липсващите умения и знание по темата.

Ако диагностичната оценка покаже пропуски, няма как да започнете проекта преди да преподадете и упражните липсващите елементи за успех. Използвайте конкретни примери и истории, които илюстрират теорията. Задавайте въпроси и демонстрирайте по какъв начин би звучал един аргументиран и логичен отговор. Преподавайте материала на малки порции и правете проверка на разбирането често, за да следите дали усилията ви дават резултат или трябва да промените нещо в подхода си.

 1. Обобщавайте и упражнявайте.

Обобщавайте и правете препратки към предишни уроци. Отделяйте достатъчно време за упражнения, защото само така знанието или умението, върху което се фокусирате, ще се съхрани в дългосрочната памет на учениците. 

 1. Работете върху умението на учениците за самостоятелно учене.

Правете плавни и постепенни преходи между водена и самостоятелна практика. В контекста на онлайн обучението водената практика най-често представлява синхронни видео уроци. Самостоятелната практика отново може да се провежда синхронно в избраната от вас платформа, но с по-ограничено участие на учителя. Ролята на учителя в самостоятелната практика е по-скоро да е на разположение, когато някой ученик има нужда от насока и да се увери, че всяко дете полага усилия в работата си. Друг онлайн вариант за самостоятелна практика е асинхронният подход, в който учениците имат на разположение определен период от време за самостоятелна работа, след което изпращат необходимите продукти на учителя по имейл и получават индивидуална обратна връзка. 

 1. Направете финална проверка на наученото.

Разберете дали учениците са готови за работа по проект с помощта на финално формиращо оценяване. Можете например да създадете кратък онлайн куиз в Kahoot! с ключови факти, които децата трябва да знаят, за да работят по проекта. Резултатите ще ви покажат дали се налага целият клас да се упражнява допълнително, както и кои ученици имат нужда от индивидуална консултация с вас.

Как да мотивирате учениците да работят по проект?

Ако сте преминали през всяка стъпка успешно, е време да обърнете внимание и върху мотивацията на учениците да работят върху дългосрочен учебен проект. На вас може и да ви звучи вълнуващо да приложите проектно-базирано обучение във виртуална среда, но не е задължително учениците ви и техните семейства да споделят вашите чувства. Следващите няколко стъпки ще ви помогнат да провокирате техния ентусиазъм и любопитство по пътя към постигане на голямата проектна цел.

 1. Намерете правилния момент.

Ако в момента не преподавате дистанционно, можете да проведете дискусия в час, свързана с ползите от проектно-базираното обучение. Подгответе няколко теми за проект, вдъхновени от интересите на децата и свързани с учебното съдържание по вашия предмет. Покажете им как биха изглеждали готовите продукти от тези проекти. Обяснете им как това, което вече знаят и могат, ще им помогне да постигнат подобни резултати. Тази дискусия спокойно може да се проведе и в онлайн среда, ако вече преподавате дистанционно. След това можете да съберете обратна връзка за настроението и мнението на децата под формата на Гугъл формуляр например. 

 1. Свържете теорията с практиката.

Едно от предимствата на проектно-базираното обучение е, че фокусът му е върху практическото приложение на учебното съдържание в реалния живот на учениците. Именно затова с негова помощ толкова бързо се изграждат и редица ценни качества и умения у децата. Отделете достатъчно време преди учениците да се насочат към дадена тема, за да илюстрирате връзката между реалния свят, темата на проекта или големия въпрос, който той изследва, и учебния материал. Тук можете да си помогнете със статии, актуални новини, снимки, видео клипове, артефакти и т.н.

 1. Включете различни гледни точки.

Друго предимство на проектно-базираното обучение е, че децата имат възможността да изследват различни перспективи, дори ако работят по един и също проблем. Предвидете проекти, които да включват интервюта с различни заинтересовани страни или експерти. Това могат да са родители, роднини, връстници от друго училище, гостуващи специалисти и т.н. Разбира се, с цел максимална безопасност, интервютата с външни гости трябва да се проведат онлайн.

 1. Дайте им право на избор.

Дайте възможност на учениците сами да изберат проекта, по който ще работят. Темите могат да се изготвят предварително от вас, можете да ги измислите и с помощта на децата. Правото на избор повишава мотивацията на учениците и им показва, че имат активна роля в собствения си образователен процес. 

Как да се уверите, че изпълнението ще бъде успешно?

И последно, ето как да избегнете капаните на проектно-базираната работа.

 1. Подгответе виртуални инструменти за групова работа, сътрудничество и взаимопомощ.

Това може да са групови чатове, затворени групи, опция за работа по групи в платформите за видеоконферентна връзка, дискусионни форуми и платформи за споделена работа като Google Drive, Padlet и др. 

 1. Създайте работната рамка.

Проектно-базираното обучение изисква много самостоятелна работа. Помогнете на учениците си да не се загубят в процеса като им предоставите сигурна структура, върху която да стъпят. Тя може да включва голямата цел, стъпките, които трябва да извървят, за да стигнат до нея и подцелите на всяка стъпка. Можете да им предоставите и примерни стратегии за работа, както и да организирате специализирани уроци на тема как се планира, как следим прогреса и как разбираме, че трябва да сменим подхода си.

 1. Определете роля за всеки в екипа.

Опасенията ви, че работата ще се свърши само от едно дете, няма да се оправдаят ако разпределите конкретни роли на всеки член на екипа. Ролите могат да се определят от спецификата на конкретния проект и възрастта на учениците, но се постарайте да разпишете всяка роля максимално подробно. Нека учениците знаят, че ще бъдат индивидуално оценявани спрямо това доколко са изпълнявали задълженията и отговорностите на ролята си в екипа.

 1. Отделяйте време в час. 

Повечето ученици нямат възможност да работят по допълнителен проект след часовете или през уикенда. Затова отделете време за проектна работа и в час. 

 1. Давайте навременна обратна връзка.

Следете работата на екипите и давайте навременна и градивна обратна връзка на децата. По този начин подкрепяте развитиемо им оптимално. 

 1. Празнувайте успехите си заедно! Онлайн или в класната стая.

Превърнете представянето на проектите в празник на класа. Можете да подготвите серитификати за успешно завършване на проекта. Не забравяйте и да попитате децата за техните впечатления от работата по проекта, какво биха променили, има ли друг проблем, който биха искали да изследват и т.н.

Желаем ви успех!


Материалът е адаптиран от Edutopia.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути