Конференция Образование 2015

На 13 и 14 ноември 2015 г. в хотел „Маринела“ (гр. София) ще се проведе годишната конференция „Качествено образование за всяко дете“. Конференцията се организира от Заедно в час с партньорството на Европейската комисия, Световната банка в България и списание Форбс. Участието в конференцията е безплатно.

Конференцията ще фокусира вниманието на международни и български образователни експерти, лидери в правителствения и гражданския сектор, учители и училищните директори върху ключовите иновации и подобрения, необходими за подобряването на качеството и разширяването на достъпа до образование.

Конференцията си поставя за цел да потърси отговор на следните ключови въпроси:

 • Как да постигнем споделена визия за промяна на българското образование – примерът на Образование България 2030?
 • Kак да подобрим когнитивните и социално-емоционални умения на младите българи – изводи от проучване на Световната банка?
 • Какви политики и реформи водят до значително подобрение в образователните резултати – опитът на Полша?
 • Как да бъде насърчено новаторското мислене в образователната система – опитът на Бразилия?
 • Как да подкрепим ученици от уязвими общности и различни националности да постигат отлични резултати – споделен опит от Великобритания?

Програма

 • Програма за 13 ноември
  Място: Хотел „Маринела“ (гр. София)

08:30-09:30 Регистрация

09:30-09:45 Откриване

Евгения Пеева, Фондация Заедно в час
Кристиан Аедо, Световна банка
Веселин Димитров, Форбс България

09:45-11:00 Панел 1: Образование България 2030

Лектор: Тибор Наврачич, еврокомисар по образование и култура
Модератор: Ева Паунова, Член на Европейския парламент

Панелисти: Ивайло Калфин, Заместник министър-председател по демографската и социалната политика
Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ в България
Ираван Хира, Председател на Български Форум на Бизнес Лидерите

11:00-11:30 Кафе пауза

11:30-12:45 Панел 2: Когнитивни и социално-емоционални умения на българската работна сила – изводи за образователните политики в България

Лектор: Виктория Левин, икономист „Социална закрила и труд“, Световна банка

Модератор: Мирослава Иванова, Водещ в Нова Телевизия

Панелисти: Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика
Георги Стойчев, Изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“
Красимира Чемишанска, Президент на Американската търговска камара в България

12:45-13:45 Обяд

13:45-15:00 Панел 3: Промените в образованието и учителската професия в Полша

Лектор: Михал Ситек, директор на Полския образователен институт

Модератор: Траян Траянов, Програмен директор на Фондация Заедно в час

Панелисти: Ваня Кастрева, Заместник-министър на образованието и науката
Самуил Шейнин, Почетен председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България
Румяна Коларова, Секретар по образование, наука и гражданско общество на Президента на Република България

15:00-15:30 Кафе пауза

15:30-16:30 Работилници по избор:

№ 1: Новият закон за предучилищно и училищно образование – възможности и перспективи. Водещ: Ваня Кастрева, Заместник-министър на образованието и науката

№ 2: Социално-емоционални умения на учениците. Примери за успешни приложения. Водещ: Виктория Левин, икономист „Социална закрила и труд“, Световна банка.

 • Програма за 14 ноември
  Място: Хотел „Маринела“ (гр. София)

08:30-09:30 Регистрация (само за участници без регистрация от първия ден)

09:30-10:45 Панел 1: Иновации от класната стая към образователната система

Лектор: Рафаел Паренте, бивш заместник-секретар по образование в Рио де Жанейро и настоящ директор на LABi, лаборатория за образователни иновации

Модератор: Наталия Митева, Програмен директор „Образование и библиотеки“ на Фондация „Америка за България“

Панелисти: Николай Денков, Заместник-министър на образованието и науката
Кристина Щерева, Маркетинг мениджър в Samsung България
Дарин Маджаров, Създател на онлайн платформата „Уча се“

10:45-11:15 Кафе пауза

11:15-12:30 Панел 2: Училищна промяна с цел подобряване на резултатите на всички ученици

Лектор: Анабел Бейтс, директор на Академия Арк Елвин

Модератор: Ивелина Пашова, Помощник-директор на СОУ „Любен Каравелов“, гр. Копривщица

Панелисти: Надежда Николчева, Председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България
Трайка Трайкова, Началник на Регионален инспекторат по образованието Монтана
Красимира Благоева, Директор на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово

12:30-13:30 Обяд

13:30-14:30 Работилници по избор:

№ 1: Развиване на мултикултурно училище по примера на Академия Арк Елвин в Лондон. Водещ: Анабел Бейтс, директор на Академия Арк Елвин.

№ 2: От пасивно приемане на проблемите в училище към активно развиване на иновации. Водещ: Рафаел Паренте, директор на LABi, лаборатория за образователни иновации.

14:30-14:45 Почивка

14:45-15:45 Работилници по избор:

№ 3: Подобряване на образователните възможности на деца от уязвими общности. Водещ:  Шандор Караксони, специалист социална защита, Световна банка.

№ 4: Как образователното лидерство може да подкрепи иновативните педагогически практики – споделен опит от програма „Академия за училищни лидери“ на Фондация „Америка за България“. Водещ: Наталия Митева, Програмен директор „Образование и библиотеки“ на Фондация „Америка за България“

Лектори

Тибор Наврачич

Тибор Наврачич е европейски комисар по образованието, културата, младежта и спорта от 1 ноември 2014 г. Като унгарски юрист и политик той заема министерски постове в няколко правителства – министър е на външните работи и търговия от юни до септември 2014 г., а преди това е бил министър на държавната администрация и правосъдието в периода 2010 – 2014 г. Той е член на унгарския парламент от 2006 г. и лидер на Фидес – Унгарски граждански съюз в периода 2006 – 2010 г.

Тибор Наврачич преподава в Икономически университет – Будапеща. От 1997 г. до заемането на длъжността европейски комисар преподава във Факултета по юридически и политически науки на Университета в Будапеща (ELTE), където става старши научен сътрудник.

Рафаел Паренте

Рафаел Паренте завършва магистратура по образование в Университета PACE и докторантура по развитие на международното образование в Нюйоркския университет. Той е изпълнителен директор на LABi, лаборатория за иновации в образованието, директор иновации нa Aondê – стартъп за дигитално образование, подпомага движението Todos pela Educação (Всички за образование)  с теми, свързани с иновация, главен координатор е на GELP Бразилия и през 2009 – 2013 г. е главен секретар за иновациите в общинския съвет на Рио Де Жанейро. В този период той разработва и въвежда иновативни програми и платформи като Educopédia (платформа за дигитални уроци), Pé de Vento (комбинация от курс по литература, игрови елементи и електронна книга), Rioeduca (портал за обмяна на добри практики) и GENTE (нов модел училище с централизиран процес на обучение).

Михал Ситек

Д-р Михал Ситек е директор изследвания към Института за научноизследователска дейност в Полша. Той е член на програмния съвет на проекта „Качество и ефективност на образованието – подобряване възможностите на изследователската дейност на институциите.“

Михал е социолог, завършил Силезийския университет в Катовице и Централноевропейския университет.

В периода 1999-2004 г. той е експерт към Правителствения център за стратегически изследвания, а през 2003 г. е гостуващ учен в Колумбийския университет в Ню Йорк. Той специализира в областта на образованието, институционалния анализ и обществени политики. Автор е на няколко публикации за образование, здравеопазване и публична администрация. Част е от полския екип на Програмата за международно оценяване на учениците PISA.

Виктория Левин

Виктория Левин е икономист към Световната банка в отдел „Човешко развитие“, където работи върху мрежи за социална сигурност, пазар на труда и анализ на бедността. Нейните изследвания в Близкия Изток и Северна Африка са насочени върху ефективността на съществуващите мрежи за социална сигурност в региона, политическата икономика на реформите, свързани с тях, както и развитието, водено от обществото. Преди да се присъедини към Световната банка Виктория е работила за Фонд Карнеги за международен мир във Вашингтон. Притежава докторска степен по обществени политики от Харвард.

Анабел Бейтс

Анабел Бейтс е директор на Академия Арк Елвин в Северозападен Лондон, Англия.  Тя е работила в много мултикултурни училища, които обслужват райони с нисък социално-икономически статус. Анабел е преминала обучение за преподавател в Шотландия и има широк опит в разработването на качествени програми за преподаване в училище. Анабел има опит като мениджър проекти в университета Бат и работейки по проект на шотландското правителство за подобряване на образователните стандарти. Анабел става част от мрежата Арк от януари 2013 г., когато става заместник-директор и впоследствие главен учител на друго Арк училище. Арк е международна организация, чиято цел е да промени живота на учениците. В мрежата има 34 училища в Англия и едно в Делхи, Индия.  След нейното назначаване в Академия Арк Елвин през февруари 2014 г. Анабел започва процес за подобряване на резултатите и реализацията на всички ученици, идващи от над 50 националности.

Шандор Караксони

Шандор Караксони е специалист социална защита към Световната банка с фокус върху дейности, насърчаващи социалната интеграция на непривилегировани групи и маргинализирани общества. Преди това той е работил във фондация “Отворено общество” като съветник на изпълнителния борд на Световната банка и е заемал различни постове към правителството на Унгария. Шандор има опит в разработването на доклади за социална интеграция, образование, участие в пазара на труда и развиване на умения в България, Унгария, Румъния, Саудитска Арабия и Словакия. Автор е на материалите за образование в предстоящия доклад на Световната банка за насърчаване на равни възможности за маргинализирани и непривилегировани ромски общества.

Панелисти

Ивайло Калфин

Ивайло Калфин е роден в София, България през 1964 г. Г-н Калфин завършва висше образование в Университета за национално и световно стопанство в България, след това и университета в Лофбъро във Великобритания. Владее английски, френски, руски и испански език.

Ивайло Калфин е бил депутат в Народното cъбрание на България в три мандата. В периода 2002 – 2005 г. е бил икономически съветник на президента на България, Георги Първанов. Г-н Калфин е бил министър на външните работи, заместник министър-председател в периода 2005 – 2009 г. в Кабинета Станишев. Ивайло Калфин е бил член на Европейския парламент в периода 2009 – 2014 г., а от ноември 2014 г. е заместник министър-председател на България и министър на труда и социалната политика във вторият Кабинет Борисов.

Ваня Кастрева

Ваня Кастрева-Монова е магистър по история от Софийски университет „Св. Климент Охридски“  и магистър по теория и управление на образованието – образователен мениджмънт,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Работила е като редактор в издателство „Младеж“, учител по история в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“  и директор на 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“ в София-град. Има придобита първа професионално-квалификационна степен.
От 2006 г.  е началник на Регионален инспекторат по образованието – София-град. Ръководи и участва в международни проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Административен капацитет“.

Докторант е на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – катедра „Педагогика и управление на образованието“. Автор е на публикации в периодичния печат. Владее руски и английски език.

Николай Денков

Николай Денков е професор по физикохимия в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Доктор на науките, ръководител на катедра Инженерна химия, директор на магистърска програма „Дисперсни системи в химичните технологии”.

Специализирал е в Япония (Japanese Research & Development Corporation) и в Швеция (Университет в Упсала) и е работил като водещ учен в изследователски институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poluenc (Франция).

Автор е на над 120 научни публикации с голям международен отзвук в специализираната научна литература. Ръководил е над 20 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране. Участник в управляващите комитети на три европейски научни мрежи. Носител на голямата награда „Питагор” на МОН за високи научни постижения (2010 г.).

От 2012 г. е член на работните групи за подготовка на Споразумението за партньорство с Европейската комисия и за подготовка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Владее английски и руски език.

Зорница Русинова

От 19 ноември 2014 г. Зорница Русинова заема поста заместник – министър на труда и социалната политика.

Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Притежава магистърска степен по българска филология и английска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Зорница Русинова е заемала ръководни длъжности в Министерство на труда и социалната политика и в Министерство на държавната администрация и административната реформа в периода 2007 – 2012 година. Притежава дългогодишен опит в управление на програми и проекти, натрупан в Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Заема поста заместник –министър на труда и социалната политика (март 2012 – март 2013 г.), отговарящ за политиката на пазара на труда, международни отношения, трудовото и социалното право, доходите и демографски политики и международните и европейските програми за финансиране.

Под нейно ръководство са били Агенция по заетостта, Управляващият орган на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Красива България“.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.

Мария Хесус Конде

Г-жа Мария Хесус Конде е Представител на УНИЦЕФ в България от м. септември 2015 г. Тя е заемала същата позиция в Доминиканската република и в Никарагуа и има дългогодишен опит в сферата на закрила на детето като регионален съветник на УНИЦЕФ за Латинска Америка. Преди това г-жа Конде е заемала поста на Програмен директор по въпросите на миграцията и развитието в Международната и Иберо-Американска Фондация за публична администрация и политики в Мадрид, наказателен съдия в Билбао и Директор „Права на човека и правосъдие“ в Баското правителство.

Ираван Хира

Иравaн Хира e Генерален директор на Хюлет-Пакард в България и на Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център в продължение на шест години. Под ръководството на Ираван Хира, Хюлет-Пакард България е ултимативен лидер в ИТ сектора в страната ни и постига пазарни резултати, които извеждат българското подразделение на компанията на водеща позиция в региона на Източна Европа. През периода Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Център става най-големия работодател в ИТ индустрията в България с над 6000 служители и реализиран износ на услуги на стойност от 260 милиона лева само през 2014г.

Г-н Хира работи в Хюлет-Пакард България от създаването на компанията в страната ни през 1998г. и заема различни търговски и управленски позиции. Той притежава специална експертиза в областта на телекомуникациите и бизнес мениджмънта. За постигнати високи професионални успехи е отличаван два пъти с членство в „Клуб на победителите” на корпорацията Хюлет-Пакард. Сред приоритетите на г-н Хира са утвърждаването на лидерството на Хюлет-Пакард в България, внедряването на технологични иновации за постигане на устойчив икономически растеж, развитието и популяризирането на корпоративната социална отговорност като важна обществена функция на компаниите и стимулиране на предприемачеството в сферата на високите технологии в страната ни. Заради активната си дейност в тези направления, Ираван Хира е избран за председател на Български форум на бизнес лидерите през 2013г. Член е на управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт България, на Американската търговска камара в България (AmCham) и редица други водещи бизнес организации в страната. През 2010 г. е финалист в престижния конкурс „ Мениджър на годината“.

Преди да се присъедини към НР, Ираван Хира заема водещи позиции в S&T България. Ираван Хира има магистърска степен по компютърни технологии от Техническия университет в гр. София.

Георги Стойчев

Георги Стойчев има над 18 години професионален опит като журналист и мениджър на неправителствени организации и медии. От 2005 година той е изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“ – София. Преди това е работил като директор и редактор в Българския отдел на Радио „Свободна Европа“ в Прага. Неговата професионална кариера започва през 1992 година като редактор и водещ в новините на Българската национална телевизия. Георги Стойчев е магистър по философия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2010 година насам той активно работи по създаването и поддържането на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Красимира Чемишанска

Д-р Красимира Чемишанска е Изпълнителен Директор на Aмджен България oт откриването на филиала на компанията в България. Преди това тя работи на мениджърски позиции в мултинационални иновативни фармацевтични компании, като е дългогодишен Директор „Маркетинг“ и Член на Борда на Директорите на AstraZeneca.

Д-р Красимира Чемишанска завършва медицина в Медицинския университет в София и работи като научен сътрудник в областта на клиничната имунология. Следвайки предизвикателствата на своята професионална кариера, тя получава диплома по маркетинг , магистърска степен MBA City University Seattle, и магистърска степен по мениджмънт от Международното Висше Бизнес Училище.
От 2011 е член на Борда на Директорите на AmCham, като от 2014 г. е Председател на Комитета по здравеопазване към AmCham, а от април 2015 е Президент на AmCham. Член е и на борда на ARPharM и Фондация „Junior Achievement”. Тя е дългогодишен член на BBLF, и лектор в майсторските класове в областта на фармацевтичната индустрия.

Румяна Коларова

Румяна Коларова е университетски преподавател и изследовател. Завършила е Софийския университет „Свети Климент Охридски”, специалност „Философия“, специализация „Социология“. Защитила е докторска дисертация на тема: „Понятието политическа сила в съвременната политическа теория“.

Специализирала е в Лондон (London School of Economics and Political Science), Ню Йорк (New School for Social Research) и Флоренция (European University Institute). Доцент по сравнителна политология в СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител на катедра „Политология”, директор на магистърска програма „Европейска интеграция”.

Автор е на над 50 научни публикации и повече от 300 публикации в периодичния печат. Председател на Управителния съвет, на „Център за изследвания и политики за жените“, член на УС на Българската асоциация по политически науки.

На 12 декември 2013 г. с Указ на Президента на Република България е назначена за секретар по връзки с гражданското общество. От 6 август до 7 ноември 2014 г. е министър на образованието и науката в служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев.

Владее английски и руски език, ползва немски и френски.

Кристина Щерева

Кристина Щерева е Маркетинг мениждър в Samsung България. През 2001г. завършва Софийски Унивреситет „Св. Климент Охридски“ със специалност Бизнес администрация, като след това защитава магистърска степен по маркетинг. Има над 16 години опит в областта на маркетинга и заема различни отговорни постове в големи международни компании. Работи в Samsung повече от 5 години и отговаря за корпоративния маркетинг и социалните програми на компанията, насочени към образованието. Открива първите смарт класни в България през 2013 година, внедрява Samsung технологиите в образователния процес и различни решения за интерактивен начин на преподаване. Инициатор е на платформи за обучение на учители на дигитални умения и създаване на дигитални уроци, както и множество курсове за подобряване на квалификацията на младежи чрез дигитални умения.

Дарин Маджаров

Дарин създава Уча.се през 2012-та година, като в началото сам записва над 550 видео урока по Математика, Физика, Химия, Биология, Английски език и други. Целта на Дарин е Уча.се да бъде мястото, на което всеки получава уроците за училище на разбираем и интересен език. Дарин завършва с медал за отличен успех (6.00) Априловска гимназия през 2006 г. През периода 2006 г. – 2011 г. получава бакалавърска и магистърска степен по електроника и компютърни науки в Jacobs University (Якобс Университет) в Бремен, Германия. От 2011 г. е докторант в областта на възобновяеми източници на енергия и електрически коли в KU Leuven (Католически университет, Льовен), Белгия. След като интересът към Уча.се нараства, Дарин прекъсва докторантурата си и се завръща в България, за да се отдаде изцяло на Уча.се и да изгради силен екип, с който да подобрят образованието в България.

Дарин е отличен в класацията на Форбс за 30 лидери под 30 годишна възраст, както и в класацията на Дарик за 40 вдъхновяващи, иновативни и смели хора под 40 годишна възраст.

Надежда Николчева

Надежда Николчева – директор на едно от най-големите училища в България 31 СУЧЕМ „И.Вазов, гр. София) и председател на Съюза на работодателите в системата на народната система в България.

Магистърска степен на Софийския университет по Българска филология и психология, специализация по Мениджмънт в образованието и Позитивна психотерапия.

Два пъти носител на почетното отличие на МОН „Неофит Рилски”, дългогодишен сътрудник и консултант на издателство „Сиела Образование” и автор на материали за управление на образованието към „РААБЕ – България”.

Трайка Трайкова

Трайка Трайкова е началник на Регионален инспекторат по образованието – Монтана от февруари 2015 г. Преди това е работила като Началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” в Регионалния инспекторат и 12 години като учител. Има дългогодишен опит по отношение на координация, управление и администрация на хора, ресурси и проекти в образователната сфера.

Родена е в Монтана и завършва Гимназия с преподаване на чужди езици – Монтана (немски език), Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” с магистърска степен по математика и информатика, а по – късно и Софийския университет „Св. Климент Охридски” с магистратура по „Публична администрация”, специалност „Административни практики”.

Има специализации по „Управление на администрацията”, „Организация на административната дейност и процеси” и „Европейска административна практика”.

Красимира Благоева

Красимира е директор на основно училище в с.Караджово, област Пловдив от 15 години. Започва кариерата си като възпитател в начален етап на образование, след което работи като учител по български език и литература в прогимназиален етап на образование. Заместник-председател на Област Пловдив и член на Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Във връзка със спецификата на училището, в което работи (ученици от три етноса) започва съвместни дейности с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и води лекции за работа в мултикултурна среда в училища със същата специфика. Завършва магистърската си степен по методика на образование по български език и литература в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив. Има интереси в прилагането на иновативни практики и обмяна на работещи модели в училища със смесени етноси.