Конференция Образование 2017

На 10 ноември 2017 г. в кино „Люмиер Лидл“, гр. София ще се проведе годишната конференция „Качествено образование за всяко дете“.

Конференцията се организира от сдружение “Образование България 2030”, фондация Заедно в час с партньорството на Представителството на Европейската комисия в България, фондация „Америка за България“ и списание Форбс. Участието в конференцията е безплатно.

Конференцията ще фокусира вниманието на международни и български образователни експерти, лидери в правителствения и гражданския сектор, учители и училищните директори върху привличането и задържането на високоефективни учители.

Конференцията ще:

  • мотивира заинтересованите страни да се ангажират с последващи действия;
  • даде препоръки към политики, насочени към привличане и задържане на високоефективни учители;
  • предостави пространство за взаимодействие между различните заинтересовани страни за обмен на идеи, добри практики и тяхното практическо приложение.

 

Можете да следите събитието и във фейсбук тук.

В момента е активна предварителната регистрация за конференцията. Можете да запазите своето място на събитието тук:

Можете да следите събитието и във фейсбук тук.

ЗАЛА “Люмиер ЛИДЛ”

09:00-10:00 Регистрация

10:00 – 10:15 – Официално откриване

Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката (очаква се потвърждение)

Огнян Златев – Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България (очаква се потвърждение)

Веселин Димитров – Изпълнителен директор на Сдружение “Образование България 2030”

Траян Траянов – Програмен директор, фондация Заедно в час

10:15 – 10:40 – Лектор: очаква се потвърждение

10:40 – 11:30 – Какво забравя бизнесът?

Професионално образование vs умения на 21ви век

Лектор: Сузане Клайн, преподавател в училище „Pauline-Thoma-Mittelschule“, Колбермор, Германия, носител на наградата за най-добри предприемачески училища през 2016 на Junior Achievement

Панелна дискусия с участието на г-жа Клайн, представител на МОН и представител на бизнеса

Модератор: Ева Майдел, член на Европейския парламент и един от съоснователите на Сдружение „Образование България 2030“

11:30 – 12:00 Кафе пауза

12:00 – 13:00 – Нов път за нови таланти в преподаването

Лектор: Нели Колева, Директор “Публични партньорства”, Заедно в час

Лектор 2: очаква се потвърждение

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:30 – Качество и актуалност на преподаване: развиване на преподавателския капацитет в 21-ви век

Лектор: Инга Павула, Директор на „Център по методология“, отдел „Образование“ на община Вентспилс, Латвия

Лектор: Проф. д-р Красимир Стоянов, Католически университет Айхщет-Инголщат

15:30 – 15:45 – Закриване

ЗАЛА МАТИ-Д

9:00 – 12:30 – Образователно изложение

14:00 – 16:45 – Работилници

14:00 – 15:30  – Работилница 1: “Дигитализиране на образованието”
Образование без раници

16:00 – 16:45 – Работилница 2: Наставничестово: съвременни практики и модели
Академия НИКЕ

Инга Павула

Инга Павула е директор на „Центъра по методология“, отдел „Образование“ на община Вентспилс, Латвия. В продължение на седем години тя е ръководител на лидерската програма „Мисията възможна“ към международната мрежа Teach for All в Латвия, където е била създател на курсове за подкрепа и обучение на млади учители. В момента тя консултира учители, развива практически ориентирани системи за професионално развитие на учители, например колаборативни интердисциплинарни програми за учители и обучителни групи. Била е експерт по интеркултурно и двуезично образование в района на Централна Азия в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) между 2005г и 2007г. Инга Павула има повече от тридесет години опит в учителското образование, обучение и професионално развитие.

Проф. д-р Красимир Стоянов

Проф. д-р Красимир Стоянов е ръководител на катедра “Философия и теория на образованието” в Католическия университет Айхщат–Инголщат, Германия и постоянен гост-лектор във Висшето училище по философия в Мюнхен. Преподавал е в Университета Оулу, Финлания, в Университета Уитс в Йоханесбург, ЮАР, в Лондонския институт по образование, в Техеранския университет, в Университета Азим Премджи в Бангалор, Индия, както и в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и в Нов български университет. Главните му публикации включват монографии на различни теми: “Образование, себеосъзнаване и социална дейност” (Routledge, 2018), “Образователна справедливост. Реконструкция на противоречива концепция” (Springer VS: Wiesbaden, 2011), “Образование и признание. Социални предпоставки за саморазвитие и развитие на света” (Springer VS: Wiesbaden, 2006). Основните теми на изследване и преподаване на проф. Стоянов включват образователната справедливост, „Bildung“ концепцията, образованието и демокрацията.

д-р Нели Колева

Д-р Нели Колева е ръководител на отдел „Публични партньорства“ във фондация  Заедно в час от януари 2016 г. Тя е проектен мениджър на проект проект NEWTT – „Нов път за нови таланти в преподаването“, чиято цел е да апробира иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище на нови педагогически специалисти. Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+ (ключова дейност 3 по Договор № 2015-3741/001-001) и се осъществява едновременно в България, Латвия, Австрия, Румъния и Испания в периода 2016-2019 г.
Нели Колева заема различни длъжности в екипа по обучение и подкрепа на учителите по програма Заедно в час от първия випуск през май 2011 г. Преди това тя преподава английска и американска литература, сравнително литературознание, теория и практика на превода, английски, френски и немски език в Universite de Haute Bretagne в Рен, Франция и Rice University в Хюстън, САЩ. Бакалавърската й степен е по американска литература и френски език от Middlebury College, САЩ, а докторската й степен по сравнително литературознание е от Rice University, САЩ.

Сузане Клайн

Сузане Клайн е преподавател в средно училище „Паулине Тома” в немския град Колбермоор и ръководител на Мрежата за преподаване на предприемачество (Network for Teaching Entrepreneurship, NFTE) в провинция Бавария. През 2016 г. училище „Паулине Тома” получи европейската награда за училище по предприемачество (Entrepreneurial School Award, TES), а самата Клайн през 2012 г. е определена за най-добрия учител в мрежата на NFTE. Преди да започне да преподава, тя има опит и като предприемач. Клайн е част от екипа на средно училище „Паулине Тома” от 2005 г., като тя разработва изцяло програмата за предприемачество. Tя се осъществява в тясно сътрудничество с бизнеса и включва три възможни направления за учениците – техническо, икономическо и социално. Сузане Клайн има магистърска степен по „Мениджмънт на образованието”.

Изнесен панел: Дигитализиране на образованието
10.11.2017, 14:00 – 15:30 ч., зала Мати-Д

Колко близо или далеч сме от дигитализираните иновативни училища и системното въвеждане на инструменти като Khan Academy в българското образование?

Образование без раници

Сдружение „Образование без раници“ цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси. Основният проект на организацията в момента е преводът, популяризирането и прилагането на най-мащабния онлайн портал за образование в света – Khan Academy.

Работилница: Наставничестово: съвременни практики и модели
10.11.2017, 16:00 – 16:45 ч., зала Мати-Д

Наставничеството е един от инструментите за развиване на умения и задържане на високоефективни учители в училище. По време на работилницата ще бъдат споделени конкретни инструменти и добри практики прилагани в цяла Европа и адаптирани за България по проект Еразъм+ T2TT за наставничество на учители през първите две години от професионалния им път в съответното училище.

Академия НИКЕ

„Академия НИКЕ“ предлага обучения за учители и директори, като се води от убеждението, че личностното и професионалното развитие на децата днес ще ни донесе по-добро бъдеще утре. Обучителните програми на „Академия НИКЕ“ са одобрени от Министерството на образованието и науката и са включени в Регистъра на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Към момента обученията на НИКЕ са ориентирани към потребностите на училищните екипи по три основни теми – ефективно лидерство в образованието, обучителни програми по модела „Преподавай като лидер“ и програми за развиване на умения за успех у учениците.

14423968_10154620201693939_986419379_oТрадиционно конференцията дава възможност на неправителствени организации и компании, които имат интерес в образователната сфера, да представят своите дейности на всички гости на форума.

За да включите Вашата организация с щанд в образователното изложение, моля, свържете се с Веселин Димитров на имейл vesselin.dimitro[at]gmail.com и тел. 0888 846573.

Фондация Заедно в час

Мисията на Заедно в час е да работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от региона, в който живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическо положение. За тази цел организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения от различни сфери. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна. Организацията изгражда силна общност от настоящи, завършили участници и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете.
Заедно в час е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All.

Сдружение Образование България 2030

Сдружение Образование България 2030 е мрежа от над 40 организации от обществения, частния и социалния сектор в страната. Мисията
на сдружението е да следи състоянието на образователната система по
ключови индикатори. Общите ни действия целят да влияят върху широката общественост и върху хората, които взимат решения. По този начин искаме до 2030 г. да подобрим качеството и ефективността на българското училищно образование.реализирани на пазара на труда през XXI век.

Вижте видеозапис от конференцията:

Вижте видеозапис от конференцията: