6 декември | 10:00 - 12:00 ч.

Дискусия: Как да подкрепим учениците с различен майчин език да учат уверено в училище?

Близо 20% от децата, които започват училище в България, говорят на различен майчин език от българския. Невладеенето на български език е сред най-честите причини тези деца да изостават от своите връстници. Те изпитват затруднения с усвояването на учебния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това ги определя в много по-голяма степен като деца в риск от отпадане от образователната система. 

В открита онлайн дискусия ще поговорим как този проблем може да бъде адресиран в училище. 

Организатори на събитието са фондация “Заедно в час” и фондация “Тръст за социална алтернатива”.

По време на уебинара ще научите

Как учат децата с различен майчин език

Какви са спецификите на преподаване на деца с различен майчин език и как това влияе на мотивацията, уменията и справянето на учениците в училище?

Как учителите подкрепят децата с различен майчин език

Какви ресурси съществуват и какви резултати се наблюдават от тях? Как учителите могат да преподават така, че да подкрепят целенасочено учениците с различен майчин език?

Какви са измеренията на проблема и защо той е важен

Как Министерство на образованието и науката разглеждат нуждите на учениците с различен майчин език? Какво показват официалните данни?

Проект "Разбираш ли езика на училището"?

Проектът “Разбираш ли езика на училището” цели да улесни усвояването на българския език, като създаде и разпространи адекватни учебни материали за обучение по за учениците с различен майчин език.

Проектът се реализира от 2020 г. от фондация "Заедно в час" и сдружение "EducArt", а малко по-късно се присъединява като партньор и фондация "Тръст за социална алтернатива". 

До момента експертите от трите организации вече са завършили диагностичните езикови инструменти за ученици от 2 до 12 клас и тяхната апробация в класни стаи.

Създадени са още:

Всички създадени материали се разпространяват през сайта prepodavame.bg напълно безплатно. 

Научете повече и изтеглете материалите тук.

Регистрирайте се

Тази форма е недостъпна.

Програма и основни акценти

Кои са участниците

Вяра Михайлова & Анастасия Новикова

Сдружение "EducArt"

Вяра Михайлова е специалист по ранно двуезично развитие, а д-р Анастасия Новикова е специалист по многоезичие и дидактика на езиково обучение. Двете са част от сдружение EducArt и автори на учебните материали за многоезични ученици в проекта "Разбираш ли езика на училището?" Имат богат опит в обучението на учители по теми, свързани с многоезичието.

доц. Атанас Атанасов

Катедрата по български език към СУ „Св. Климент Охридски“

Атанас Атанасов е доцент в Катедрата по български език към СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му научни интереси са в областта на синтаксиса, компютърната лингвистика и електронното обучение по български език. От две години е и ръководител на Катедрата по български език като чужд, където основните му усилия са насочени към екипната работа по създаване на интерактивен учебник по български език за чужденци.

проф. Христо Кючуков

Учен в областта на ромската и турската лингвистика и интеркултурното образование на ромските деца

През последните 30 години активно се бори за човешките, езиковите и образователните права на ромите в България и Европа. Христо Кючуков е първият експерт по ромски език към Министерство на образованието в България след 1990 г. и е автор на първите учебници за деца на ромски език. Неговото име се свързва с въвеждането на ромски език като учебна дисциплина в училище и в университета.

Ваня Игнатова

Старши експерт по български език и литература, РУО Силистра

Тошка Пенчева

Начален учител в 75.ОУ "Тодор Каблешков" гр. София, кв. "Факултета"

Споделете с колеги и вашия директор

Събитието ще се проведе на 6 декември от 10:00 ч. Подходящо е за учители, директори, училищни психолози и експерти в сферата на образованието. Споделете с колеги и вашия директор.

Facebook
LinkedIn

С регистрацията получавате

  • Достъп до уебинара
  • Презентация с практични идеи
  • Възможност за задаване на въпроси
  • Допълнителни ресурси и материали
  • Възможност да научите повече за програма "Училища за пример"
БЕЗПЛАТНО