Заедно за българското училище

Доклад за дейността на фондация „Заедно в час” 2021/2022

Aкценти от последния ни годишен доклад

Разширихме обхвата на трите ни програми – Нов път в преподаването”, Училища за пример” и Учим заедно”. Вече над 1000 учители и директори преминават през програмите ни, за да подкрепят успеха на всички ученици.

Подкрепихме бягащите от войната в Украйна и заедно с други партньори от гражданския сектор организирахме Лятна занималня за деца бежанци и нов тираж на специализирания буквар Четем с Ася и Явор”

Наръчникът „В час с
климатичните промени“ помага на учители и ученици заедно да разучават какво представлява климатичната криза и какви стъпки са необходими за минимизиране на резултатите от нея.

Реализираме нов европейски проект NEST, който обучава експертите от РУО да бъдат ефективни наставници на начинаещи учители.

Достигнахме до нови дарители и съмишленици със събитията „Предизвикай се с кауза” и „Дни на вдъхновението”.

Споделяме добри практики и полезни образователни ресурси с над 20 000 души в образователната система през сайта prepodavame.bg.

Годината в числа

0
становища и коментари по образователни политики
0 +
ученици от България и над 20 държави се включиха в Лятна академия 2021 г.
0 +
абонати на тематичния бюлетин за учители на “Заедно в час”
0 +
индивидуални дарители от цял свят
Лорета Колева началник на РУО – Враца

Партньорството ни с фондация „Заедно в час“ е сред най-конструктивните взаимодействия, които екипът на РУО – Враца развива през последните години. За мен е чест, че наши колеги след успешно обучение по програма „Компетентности за експерти“ обучават и подкрепят експерти от други регионални управления на образованието в оказването на позитивна, добронамерена, ползотворна методическа подкрепа. Не се съмнявам, че в резултат на това сътрудничество начинаещите педагогически специалисти ще имат много повече кураж за справяне с професионалните предизвикателства, ще се чувстват по-мотивирани и значително по-уверени. А ефектът от това за цялата система е безспорен и дългосрочен.

  Разгледайте последните доклади за дейността на "Заедно в час"

  2021: Най-добре учим заедно

  2020: Десет години за успеха на всяко дете

  2019: Поглед към общността

  Последвайте ни в социалните мрежи

  Научете повече за нашето въздействие

  Какво променяме

  "Заедно в час" работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в страната. Вярваме, че положителната промяна с ефект върху всички ученици в българското образование е възможна само ако всички в системата работим заедно.

  Проект NEST

  Новите учители имат нужда от качествена подкрепа. Техните наставници също. Международният европейски проект NEST търси как трябва да изглежда една ефективна програма за новоназначени учители и техните наставници.