Силата на добрите примери

Доклад за дейността на фондация „Заедно в час” 2022/2023

За нас инвестицията в хората е най-важният фактор за подобряване на образователната система, затова се фокусираме върху обучението и подкрепата на учители и директори в цялата страна.

Aкценти от последния ни годишен доклад

Новият випуск „Училища за пример“

Още 26 училища ще подобряват управлението и преподаването си с програма „Училища за пример“. За четвъртия випуск на програмата кандидатстваха над 100 училища.

Летни СТАРТ академии за най-нуждаещите се ученици

Подкрепихме 5 летни СТАРТ академии с близо 200 ученици в риск от отпадане в училище в четири населени места. Организатори са възпитаници на програмите на „Заедно в час“.

Експерти от РУО подкрепят начинаещи учители

53-ма експерти от 14 регионални управления по образованието (РУО) взеха участие във втората година на европейския проект NEST (Novice Educator Support and Training).

Насърчаваме добрите примери

Получихме 247 добри практики от учители и училища в цялата страна в конкурса „Добрите практики на фокус“. Най-добрите получиха и награди.

Випуските на двете ни програми завършиха заедно

23 УЧИЛИЩА завършиха успешно програма „Училища за пример“, 63 УЧИТЕЛИ – програма „Нов път в преподаването“.

Програма „Учим заедно“ с ново издание

9 училища спечелиха финансиране на собствени проекти за развиване на умения за саморегулирано учене и социално-емоционални умения.

Нова книга „Деца отвъд ограниченията“

Издадохме нова книга „Деца отвъд ограниченията“ в подкрепа на учители, родители и терапевти.

Обединяваме сили с BESCO

„Заедно в час“ вече е част от BESCO – Българската предприемаческа асоциация, и BASSCOM – Българската асоциация на софтуерните компании.

Благотворителен търг

Благотворителният търг на звездите отново обедини популярни лица и бизнес лидери и набра над 250 000 ЛВ. за каузата на „Заедно в час“ през 2022 г.

Какъв е проблемът, който решаваме?

Ситуацията в училище

Българската образователна система е на дъното на класацията на ЕС за развитие на умения в училище.

Всеки пети младеж (14-18 г.) не е посещавал училище през 2021/22 г.

Почти половината от учениците на 15 г. са функционално неграмотни – без базови умения да участват в съвременния пазар на труда.

Учениците, които се справят наистина добре – печелят олимпиади и медали, са само 2-4% от всички ученици в страната. Сред тях няма ученици от нисък социал- но-икономически статус.

Какво се случва след училище

Близо 15% от учениците не завършват средно образование, а от завършилите само 41% продължават да учат в универси- тет. Едва 33,6% го завършват.

331 000 млади хора нито работят, нито учат.

Бизнесът единодушно посочва, че липсват добре подготвени кадри за съвременните нужди на икономиката.

България е на последно място в ЕС по медийна грамотност и на едно от последните места по финансова грамотност, избирателна активност и участие в поли- тическия живот.

Какво правим, за да променим тази реалност

Училища за пример

Единствената програма за обучение и подкрепа на училищни екипи в България, която насърчава цялостна трансформация на учебния процес, като поставя ученика в центъра. Училищата изграждат устойчиви структури за управление на училището чрез качествени обучения и подкрепа.

Учим заедно

Програмата насърчава училищата да предложат и приложат собствени работещи решения, които допринасят за преодоляване на конкретни предизвикателства в образователната система с пряко въздействие върху уменията и успеха на учениците. Осъществява се с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Какво променяме

"Заедно в час" работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в страната. Вярваме, че положителната промяна с ефект върху всички ученици в българското образование е възможна само ако всички в системата работим заедно.

Prepodavame.bg

Най-бързо развиващият се сайт за учители, директори и бразователни експерти в България. Създаден е от екипа на „Заедно в час“ през 2019 г. Отговаря на нуждата на образователната общност от онлайн пространство, събрало на едно място полезна и практична информация за педагогическите специалисти.

Годината в числа

достигнати ученици в цяла България
0 +
учители и директори - участници в програмите
0 +
становища и коментари по образователни политики
0
индивидуални дарители от цял свят
0 +

Разгледайте последните доклади за дейността на "Заедно в час"

2022: Заедно за българското училище

2021: Най-добре учим заедно

2020: Десет години за успеха на всяко дете

Последвайте ни в социалните мрежи