Подкрепете екипа си с още мотивирани и способни учители

Назначете учител от програма „Нов път в преподаването“ за периода 2021/2023 година

Out Cause

Вярваме, че всяко дете в страната трябва да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Работим за тази кауза, като развиваме нови учители, подкрепяме училищни екипи и изграждаме партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

0
НАСТОЯЩИ УЧИТЕЛИ В ПРОГРАМА НОВ ПЪТ В ПРЕПОДАВАНЕТО
0
ВЪЗПИТАНИЦИ
0 +
УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ
0 +
УЧЕНИЦИ

Програма "Нов път в преподаването"

Учители "Заедно в час"

Участниците в програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” получават подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в рамките на две години. През това време те имат възможност да се запознаят директно с предизвикателствата и начините за подобрение в системата. След това продължат да допринасят активно за по-качествено образование в България през работа в различни професионални сфери. Сред тях са ефективно преподаване и училищно лидерство, социално предприемачество, публични политики и др.

Програма "Училища за пример"

“Училища за пример” на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Тя подкрепя училищните екипи в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.

Програмата се състои от две неразделни части: курс Лидерство в училище и курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. 

Запиши се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Станете наш съмишленик

Станете регулярен дарител и даренито ви ще се удвои

Предизвикайте се с кауза "Заедно в час"

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Другите за нас