Заедно в час работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в страната.

Като

Как постигаме промяната

Вярваме, че инвестицията в хората е най-устойчивият начин за подобряване на образователната система, затова обучаваме и подкрепяме учители и училища в цялата страна да осигуряват качествена подготовка на своите ученици за успешна реализация в ХХІ век. 

Истинската положителна промяна в образованието не може да бъде дело на един човек или една организация, тя е плод на обединени усилия, затова работим на всички нива в образователната система заедно с институции, граждански организации и бизнеса. Учим се от опита и грешките, търсим съмишленици и нови решения, експериментираме, споделяме наученото и скалираме, когато виждаме истински доказателства за успех.

Нашата мисия

Вярваме, че всяко дете в страната трябва да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. Работим за тази кауза, като развиваме нови учители, подкрепяме училищни екипи и изграждаме партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Програми

Училища за пример

Програма “Училища за пример” за цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи започна през 2020 г. Тя цели да подкрепи училищата в разработването и прилагането на устойчиви практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик.

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията и подкрепата на учители на екипа на “Заедно в час”.

Учим заедно

Учим заедно - програма за финансиране на училищни проекти

С програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията” искаме да стимулираме училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България.
Всички кандидатури трябва да имат заложени ясни индикатори за успех, с които да се проследят резултатите от проекта. Търсим решения и идеи, които имат потенциала да се приложат успешно от училищната общност в страната и да се разпространят широко в системата на образованието. Програмата се реализира от Фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”

Нов път в преподаването

Програма “Нов път в преподаването” за професионално и лидерско развитие е първата програма на фондация “Заедно в час”, която започва през 2010 година. Програмата подкрепя и обучава силно мотивирани професионалисти и студенти да стават учители и да подкрепят успеха на учениците в училища в цялата страна.

В рамките на две години участниците получават подкрепа и обучения да преподават и да опознават пряко предизвикателствата и начините за подобрение в системата. 

 

Дейности и проекти

Сайт за полезни материали, уроци, добри практики за учители, който създадохме по проект FIERST.

Становища по нормативни документи и участие в работни групи на Министерство на образованието и други институции, свързани с образованието

Проект NEST

Европейски проекти за апробиране на нови подходи за развитие на образованието и педагогическите специалисти

Ценности

Постоянно учене
Стараем се постоянно да развиваме и да подобряваме себе си и нашата организация. Възползваме се от всяка възможност за това и подкрепяме и съмишлениците и партньорите си да се учат постоянно.
Ефективно сътрудничество
Работим ефективно с нашите партньори, за да постигнем общата ни цел за качествено образование за всяко дете. В работата си сме приятелски настроени и честни, отворени за обратна връзка. Проявяваме търпение, за да разберем гледната точка на другия и да адаптираме комуникацията и действията си.
Професионализъм
Винаги действаме като посланици на организацията и мисията ни. Дори в най-трудните и напрегнати моменти запазваме самообладание и професионално поведение. Спазваме крайни срокове и работим ефективно. Винаги използваме подходящ език и тон в общуването.
Предприемачески дух
Посрещаме предизвикателствата с готовност. Намираме смели, иновативни решения, без да жертваме професионализма и фокуса върху дългосрочните резултати. Отворени сме за нови идеи, работим извън зоната си на комфорт, изпробваме нови решения, за да постигнем мисията си.
Уважение и скромност
Проявяваме уважение към хора от разнообразна среда, възраст, произход, религия, сексуална ориентация, с различни убеждения и опит. Не правим бързи заключения за хората и вярваме в потенциала им. Отворени и любопитни сме за различните гледни точки.
Дългосрочно въздействие
Работим за постигането на дългосрочни и устойчиви резултати и се стремим към действия, които имат най-голямо въздействие. Използваме данни, за да измерваме ефективността си и да насочваме усилията си там, където е нужно.
Previous
Next

Екип

Управителен съвет

Последвайте ни