auction 2019 (7) (1)

Raycho Raychev

entrepreneur and founder of ENDUROSAT and SPACECHALLENGES

Other Members

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди