Търсим финансов сътрудник (временна позиция)

Позицията е временна – за срочен ангажимент между 6 и 9 месеца.

В екипа на “Заедно в час” търсим да назначим младши сътрудник във финансовия отдел на организацията.

Какво ще правиш в “Заедно в час”?

Ролята на финансовия сътрудник е съществена за осигуряване на гладкото протичане на финансовите процеси в динамичен период за „Заедно в час“. Ако бъдеш избран за позицията, ще осъществяваш подкрепа в изготвяне и проверка на документи и финансови отчети и комуникация със счетоводители.

Сред основните отговорности на позицията ще бъдат:

 • Финансова подкрепа на екипа на организацията и участниците в програмата;
 • Подпомагане на финансовия отдел чрез подготовка на разнообразни отчети и справки, които изискват отлично познаване на процесите в организацията и много добра интерпретация на финансови данни;
 • Работа с база данни и поддържане на регистри с документи.

Какво очакваме от успешния кандидат?

 • Желание да учиш и да подобряваш уменията си;
 • Силна мотивация и вяра в мисията и ценностите на “Заедно в час”;
 • Отговорност, професионализъм и коректност;
 • Внимание към детайла при обработката и анализа на финансова информация и стриктно спазване на крайните срокове;
 • Комуникираш ефективно и професионално. Работиш добре с членовете на екипа и други заинтересовани страни.

 • Висше образование в сферата на икономиката, финансите или счетоводството;
 • Инициативност и самостоятелност;
 • Аналитично мислене и умения за синтезиране на информация;
 • Опит с MS office;
 • Свободно ползване на английски език;
 • Добра езикова култура и умения за писмена и устна комуникация.

Допълнителни предимства имат кандидатите с:

 • Опит в сферата на счетоводството или финансите;
 • Отлична компютърна грамотност и добри познания в Excel (Pivot Tables, VLOOKUP);
 • Опит с обработката на данни.

Какво ще получиш, ако бъдеш избран за позицията?

 • Ценен професионален опит за финансовите процеси и процедури в една от най-големите неправителствени организации в страната;
 • Работа със силно мотивиран екип от професионалисти, поемане на отговорни задачи и проекти;
 • Личен ментор с опит в сферата на финансите;
 • Обучения и достъп до полезни ресурси и материали за професионално и личностно развитие;
 • Участие в разнообразни форуми и събития на организацията;
 • Възможност за работа с хора с разнообразен профил и изграждане на дългосрочни професионални контакти;
 • Препоръка след успешно приключване на временния договор;
 • Служебен лаптоп и телефон;
 • Конкурентно заплащане и социален пакет.

Условия на работа:

 • Продължителност на договора: 6-9 месеца;
 • Възможност за работа извън офиса на “Заедно в час”;

Как да кандидатстваш?

Изпрати CV и мотивационно писмо до Емилия Симидчиева (e.simidchieva@zaednovchas.bg), ръководител на отдел “Финанси”.


Краен срок за кандидатстване – 24 ноември 2019 г.


Подробната обява за работа може да разгледаш тук.

Ще разглеждаме документите по реда, в който са приети, затова ранните кандидатури са силно препоръчителни.

Ще се свържем с одобрените кандидати и ще ги поканим на интервю.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"