Разгледайте последните доклади за дейността на “Заедно в час”

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

Годишни финансови отчети

pdf

ГФО за 2011 г.

pdf

ГФО за 2010 г.

Разгледайте Стандартите за добро управление на гражданска организация, които Фондация “Заедно в час” прилага

Заявете интерес към програма „Училища за пример“

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.