Положителната промяна в образованието е възможна, само ако всички в системата работим заедно

Като

Подкрепяме "Заедно в час", защото се чувстваме в една лодка с всички българи и вярваме, че трябва да си помагаме. Смятаме, че трябва да даваме тласъци напред и нагоре на учениците и младите хора, защото те ще изграждат бъдещето на България.

Максим и Стефан Иванови, мореплаватели и приключенци

Благодарение на дългогодишната ни работа със „Заедно в час" изграждаме и развиваме лидерски качества не само при учителите, но и при учениците. Заедно повишаваме увереността и мотивацията на всички. Заедно сме лидери на промяната, която започва от класната стая, от училището.

Лена Парова, директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ветрен

Проблемът

Проблем 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Проблем 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Проблем 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Проблем 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Проблем 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

20%

от децата, които започват училище, говорят на различен майчин език от българския

15 800

ученици са отпаднали от образователната система прес учебната 2019/2020 г.

29%

от директорите никога не са били включвани в обучение по образователен мениджмънт

50%

от всички, които са завършили педагогика, никога не са работили като учители

от учениците са функционално неграмотни
0%
от учителите са на възраст под 34
0%
Ученици в образователната система
0%
Завършили Отпаднали
Достъп до образование
0%
Качествено Изобщо

Обхват

В „Заедно в час“ вярваме, че положителната промяна с ефект върху всички ученици в българското образование е възможна само ако всички в системата работим заедно, стъпвайки на своята перспектива и опит. Затова вече 11 години не спираме да градим силна общност от настоящи участници, възпитаници на програмите ни и разнообразни партньори от всички сектори. Убедени сме, че това е начинът за въвеждането на устойчиви политики и практики за подобрение на образованието за всяко дете в България.

2010

21 учители

2021

10 000 обучени учители в различни програми и събития
0%
13 училища партньори
240+ училища партньори
0%
1 програма
3 програми, европейски и национални проекти и много партньорства
0%
Some title
Text or Percentage
Some title
Some title
Some title

Благодарение на хора като вас, които виждат образованието като важна ценност за цялото общество, ние се развиваме и търсим най-ефективните начини да подкрепяме българските учители и ученици.

Богомил Балкански, предприемач

Какво променяме

Ниво
Ниво
Ниво

Ниво класна стая

Нови учители – там където има нужда от тях

Ниво училище

Работа за цялостно развитие на училищно ниво

Ниво система

Споделяме добри практики в подкрепа на училища и учители

Ниво система

Застъпничество за политики в сферата на образованието

Партньорството със “Заедно в час” внесе един новаторски ентусиазъм, който, в комбинация с опита на работещите в училище специалисти, се оказа още един начин за намиране на креативни пътища за мотивация на учениците и общността за образование и желание за професионална реализация на нашите ученици… Младите учители са проводниците на новото време и ние, директорите, трябва да съумеем да развием техния потенциал като търсим баланса между рутината на знаещите и тяхната креативност и близост до възрастта и мисленето на учениците.

Красимира Благоева, директор на ОУ “Васил Левски”, Караджово, обл. Пловдив

Подкрепям каузата на "Заедно в час" за равен достъп до качествено образование в Бъгария, защото всички деца заслужават еднакво добър старт. За успеха на младите хора в бъдеще е важно държавата, образованието, бизнеса и неправителствения сектор да продължат с общи усилия да инвестират в тяхното развитие.

Диана Стефанова, вицепрезидент „Глобална стратегия за развитие“ и управляващ директор на развойния център на VMware в България

Направления, в които се развиваме

Учители

“Заедно в час” обучава и подкрепя учителите и училищата в България да осигуряват качествено образование за всяко дете.

Ученици

Подготвяме учениците за професиите на бъдещето и пълноценното им участие в обществото, като развиваме ключови умения и нагласи.

Партньорства

Работим на всички нива в образователната система заедно с институции, НПО и бизнес, за да осъществим устойчива промяна в образованието.

Добри практики

Споделяме добри практики в подкрепа на училища и учители.

Бъдете част от положителната промяна

Успешни истории

Диана Първанова: Авторитетът на едно училище се създава от учителите, но оценката я правят родителите           

Диана Първанова е директор на основно училище “Васил Левски” в Разград. Започнала е педагогическата си кариера като начален учител в същото училище и от 1998 година е негов директор. ОУ “Васил Левски” е първото училище, което взима участие и в

Прочетете повече »

Писмо от един “Посланик за ден”, който ще бъде част от промяната утре

“Заедно в час” беше един от партньорите на инициативата “Посланик за ден” по покана на Британското посолство в България и н. пр. Ема Хопкинс. “Посланик за ден” предизвика момичета от цялата страна да споделят своите виждания в есе по темата

Прочетете повече »

Ученички могат да станат “Посланик за един ден” до 15 януари

Момичета от 15 до 19 години могат да се включат в инициативата „Посланик за един ден“ за втора поредна година Момичета от цяла България имат възможност да изживеят един ден в обувките на посланик и да научат какво е да

Прочетете повече »