Българската образователната система има нужда от смели реформи в името на учениците, учителите и директорите

Промените в образованието трябва да са основани на ясни аргументи и достоверни доказателства

“Заедно в час” в числа

0
Години опит в образованието
0
Програми за развитие на учители и директори
0
Международни проекти за образователни политики
0
Независими външни оценки на въздействието
0
Обучени учители, директори и РУО експерти
0 +
Партньорства на различни нива в системата

Приоритети в застъпническите политики

Успешните практики и политики на микрониво имат потенциал да бъдат разпространени по-широко в образователната система. Така те ще достигнат до много повече учители, директори, ученици и родители и ще въздействат дългосрочно и положително за качественото образование в България. 

На база на своя опит “Заедно в час” се застъпва за няколко ключови промени, които вярваме, че могат да повишат качеството на българското образование.

  • Mетодология и учебни програми за ученици, чийто майчин език е различен от българския;
  • Преподаване с фокус развиване на ключови компетентности у учениците.
  • Нов начин на подбор на учители и училищни директори, съобразен с актуализиран компетентностен профил;
  • Всеобхватна система за професионално развитие на училищни лидерски екипи.
  • Ефективна подготовка за наставниците на новоназначените учители;
  • Повече и по-ефективна практическа подготовка на новите учители;
  • Качествена продължаваща квалификация, съобразена с нуждите на учителите и учениците.

 

  • Създаване на рамка/ стандарт за качество в системата на образованието;
  • Промяна на ролята на регионалните управления на образованието и засилване на техния експертен и административен капацитет;
  • Прозрачен механизъм за събиране на данни и публично оповестяване на резултати.

“Заедно в час” работи за постигане на промени в политиките в образованието

Участваме в национални и международни проекти, които апробират иновативни практики

Организираме форуми за споделяне на опит и обучения с учители, директори и експерти

Работим съвместно с регионални, национални и наднационални организации

Пишем становища и се застъпваме за политики в образованието

Разработваме стратегии за образованието на регионално ниво

Споделяме добри практики и ресурси с образователната общност

Помогнете ни да достигнем до повече ученици, учители и директори, като подкрепите работата ни с еднократно или месечно дарение

Становища и коментари

Нели Колева: Ангажиментът към уменията на XXI век е ангажимент към собственото ни бъдеще

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие представи препоръки как България да повиши уменията на младежите и възрастните В България работодателите често не успяват да намерят в кандидатите за работа уменията, от които се нуждаят, а работниците и служителите са изправени

Прочетете повече »

Становище: Националните програми на МОН за 2023 не адресират нуждите на системата, нямат ясна визия и измерители за постигнати резултати

“Заедно в час” изпрати официално становище до министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов във връзка с новите национални програми на министерството, в което са описани множество притеснения и неясноти във връзка с разходването на сериозен финансов ресурс от

Прочетете повече »

Спешните промени според учители и директори: нови учебни програми и по-малко административни задължения

Участници в събитието “Добрите практики на фокус” дискутираха ключови въпроси като националните външни оценявания, кариерното развитие и професионалната квалификация на педагогическите специалисти Има спешна нужда от нови учебни програми, националните външни оценявания трябва да включват повече предмети, системата от квалификационни

Прочетете повече »

Пари за традициите на армията има, за това децата да са в училище – не

МОН ще даде над 230 милиона лева за национални програми, които би трябвало да повишат качеството на образованието в България. Резултат обаче няма да има – ето защо. Всяка година Министерството на образованието и науката (МОН) публикува списък с национални

Прочетете повече »

Пари за образование има, резултати – не

Макар България да получава милиарди за образование от европейските фондове, резултатите на учениците не помръдват нагоре. Време е нещо да се промени Автор: д-р Нели Колева, ръководител “Стратегически партньорства” в “Заедно в час”  “България получи над 1,3 милиарда лева от

Прочетете повече »

Що е то качество в образованието и как знаем, че го има

Редица европейски държави са приели рамки, които описват доброто образование и начините да се измери. В България все още няма подобен цялостен документ Често говорим как искаме да постигнем “качествено образование”, но знаем ли всъщност какво включва то и как

Прочетете повече »

Къде участваме

“Заедно в час” е член на редица експертни съвети, работни групи и други обединения, сред които:

Проект NEST

Международният европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training – NEST) търси отговора на въпроса как трябва да изглежда една ефективна програма за новоназначени учители и техните наставници. В пет държави в Европа се апробира обучителна програма за наставници на учители с до пет години опит в системата на образованието. Тя стъпва на стратегии за подкрепа при работа с учители, които преподават в предизвикателна среда. 

*PISA 2018

от начинаещите учители напускат системата до пет години*
0%
от начинаещите учители напускат системата до пет години*
0%

*Изследване на Световната банка по поръчка на МОН, 2021

Последвайте ни в социалните мрежи