Българската образователната система има нужда от смели реформи в името на учениците, учителите и директорите

Промените в образованието трябва да са основани на ясни аргументи и достоверни доказателства

“Заедно в час” в числа

0
Години опит в образованието
0
Програми за развитие на учители и директори
0
Международни проекти за образователни политики
0
Независими външни оценки на въздействието
0
Обучени учители, директори и РУО експерти
0 +
Партньорства на различни нива в системата

Приоритети в застъпническите политики

Успешните практики и политики на микрониво имат потенциал да бъдат разпространени по-широко в образователната система. Така те ще достигнат до много повече учители, директори, ученици и родители и ще въздействат дългосрочно и положително за качественото образование в България. 

На база на своя опит “Заедно в час” се застъпва за няколко ключови промени, които вярваме, че могат да повишат качеството на българското образование.

  • Mетодология и учебни програми за ученици, чийто майчин език е различен от българския;
  • Преподаване с фокус развиване на ключови компетентности у учениците.
  • Нов начин на подбор на учители и училищни директори, съобразен с актуализиран компетентностен профил;
  • Всеобхватна система за професионално развитие на училищни лидерски екипи.
  • Ефективна подготовка за наставниците на новоназначените учители;
  • Повече и по-ефективна практическа подготовка на новите учители;
  • Качествена продължаваща квалификация, съобразена с нуждите на учителите и учениците.

 

  • Създаване на рамка/ стандарт за качество в системата на образованието;
  • Промяна на ролята на регионалните управления на образованието и засилване на техния експертен и административен капацитет;
  • Прозрачен механизъм за събиране на данни и публично оповестяване на резултати.

“Заедно в час” работи за постигане на промени в политиките в образованието

Участваме в национални и международни проекти, които апробират иновативни практики

Организираме форуми за споделяне на опит и обучения с учители, директори и експерти

Работим съвместно с регионални, национални и наднационални организации

Пишем становища и се застъпваме за политики в образованието

Разработваме стратегии за образованието на регионално ниво

Споделяме добри практики и ресурси с образователната общност

Помогнете ни да достигнем до повече ученици, учители и директори, като подкрепите работата ни с еднократно или месечно дарение

Становища и коментари

Образователни организации призовават за отхвърляне на законопроекта на „Възраждане“ за промени в Закона за предучилищното и училищното образование

Становище на група неправителствени организации от сферата на образованието по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование № 48-254-01-66 от 17.11.2022 г., внесен от Костадин Костадинов и група народни представители Становището е изпратено на 6

Прочетете повече »

Наставничеството като скрито оръжие срещу текучеството в учителската професия

Въпреки високия процент нови учители, които бързо отпадат от системата, наставничеството едва сега прави първите си стъпки   Да си учител не е лека работа. Едно от най-силните доказателства за това е високото текучество на нови кадри в образователната система. Проучване

Прочетете повече »

Какво предвиждат част от водещите партии в образованието и от какво още има нужда

БСП, “Демократична България” и “Продължаваме промяната” участваха в предизборен дебат за образованието, организиран от осем граждански организации  Ако се зачетете във водещите заглавия на българските медии, ще останете с впечатлението, че геополитическата ситуация и икономическата нестабилност са основните, ако не

Прочетете повече »

Образованието и конкурсите за директори не бива да стават заложник на партийни битки и предстоящите избори

Становище до Министерство на образованието и науката от граждански организации във връзка с временното спиране на Наредба 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” Уважаеми проф. д-р Пенов, Ние, неформална група от

Прочетете повече »

Да говорим за важното, не само за заплатите на учителите

Автор: д-р Нели Колева, ръководител “Стратегически партньорства” в “Заедно в час” Предложението за поредното увеличение на учителските заплати безспорно е добра новина. Но това не е достатъчно, за да видим в системата тези учители, които наистина имат мотивацията и уменията

Прочетете повече »

Над 400 училища избират директори по нови правила. Защо това е важно?

– От училищните директори зависи в каква посока ще тръгнат учебните заведения. – Какво още липсва в политиките за училищните ръководства? Автор: Нели Колева, директор “Стратегически партньорства” в “Заедно в час” През следващия месец в над 400 училища в цяла

Прочетете повече »

Къде участваме

“Заедно в час” е член на редица експертни съвети, работни групи и други обединения, сред които:

Проект NEST

Международният европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training – NEST) търси отговора на въпроса как трябва да изглежда една ефективна програма за новоназначени учители и техните наставници. В пет държави в Европа се апробира обучителна програма за наставници на учители с до пет години опит в системата на образованието. Тя стъпва на стратегии за подкрепа при работа с учители, които преподават в предизвикателна среда. 

*PISA 2018

от начинаещите учители напускат системата до пет години*
0%
от начинаещите учители напускат системата до пет години*
0%

*Изследване на Световната банка по поръчка на МОН, 2021

Последвайте ни в социалните мрежи