Българската образователната система има нужда от смели реформи в името на учениците, учителите и директорите

Промените в образованието трябва да са основани на ясни аргументи и достоверни доказателства

“Заедно в час” в числа

0
Години опит в образованието
0
Програми за развитие на учители и директори
0
Международни проекти за образователни политики
0
Независими външни оценки на въздействието
0
Обучени учители, директори и РУО експерти
0 +
Партньорства на различни нива в системата

Приоритети в застъпническите политики

Успешните практики и политики на микрониво имат потенциал да бъдат разпространени по-широко в образователната система. Така те ще достигнат до много повече учители, директори, ученици и родители и ще въздействат дългосрочно и положително за качественото образование в България. 

На база на своя опит “Заедно в час” се застъпва за няколко ключови промени, които вярваме, че могат да повишат качеството на българското образование.

  • Mетодология и учебни програми за ученици, чийто майчин език е различен от българския;
  • Преподаване с фокус развиване на ключови компетентности у учениците.
  • Нов начин на подбор на учители и училищни директори, съобразен с актуализиран компетентностен профил;
  • Всеобхватна система за професионално развитие на училищни лидерски екипи.
  • Ефективна подготовка за наставниците на новоназначените учители;
  • Повече и по-ефективна практическа подготовка на новите учители;
  • Качествена продължаваща квалификация, съобразена с нуждите на учителите и учениците.

 

  • Създаване на рамка/ стандарт за качество в системата на образованието;
  • Промяна на ролята на регионалните управления на образованието и засилване на техния експертен и административен капацитет;
  • Прозрачен механизъм за събиране на данни и публично оповестяване на резултати.

“Заедно в час” работи за постигане на промени в политиките в образованието

Участваме в национални и международни проекти, които апробират иновативни практики

Организираме форуми за споделяне на опит и обучения с учители, директори и експерти

Работим съвместно с регионални, национални и наднационални организации

Пишем становища и се застъпваме за политики в образованието

Разработваме стратегии за образованието на регионално ниво

Споделяме добри практики и ресурси с образователната общност

Помогнете ни да достигнем до повече ученици, учители и директори, като подкрепите работата ни с еднократно или месечно дарение

Становища и коментари

Функцията на РУО – административна или в подкрепа на качественото образование

Становище на фондация “Заедно в час” по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието Фондация “Заедно в час” приветства намеренията на Министерството на образованието и науката да инициира промени

Прочетете повече »

По-високите учителски заплати са добра новина. Време е обаче и за следващата крачка – резултати

От 1 януари т.г. основните заплати на всички педагогически специалисти бяха увеличени с 8,4%. Това беше поредната стъпка от устойчивата политика на Министерството на образованието и науката през последните години за повишаване на възнагражденията на учителите. Тази година увеличение имаше

Прочетете повече »

Резултатите от PISA: знак, който България вече 22 години не вижда

Повече от половината от българските ученици нямат умения за лична и професионална реализация в съвременния свят. Това вреди на обществото и икономиката ни. Половината от българските ученици нямат умения като аналитично и критическо мислене, правене на логически взаимовръзки, четене с

Прочетете повече »

Становище: процесът по заемане на длъжността “директор” има нужда от промени и допълнения

“Заедно в час” изпрати официално становище до министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков във връзка с проекта на Наредба за изменение на Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в

Прочетете повече »

Съветът за развитие на гражданското общество трябва да заработи и да е в полза на гражданския сектор

Организациите членове на Съвета за развитие на гражданското обещство (СРГО), сред които е и фондация “Заедно в час”, изпратиха отвореното писмо с апел Съветът да заработи след близо 5 месеца, в които не са свиквани заседания и на практика работата

Прочетете повече »

Къде участваме

“Заедно в час” е член на редица експертни съвети, работни групи и други обединения, сред които:

Проект NEST

Международният европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training – NEST) търси отговора на въпроса как трябва да изглежда една ефективна програма за новоназначени учители и техните наставници. В пет държави в Европа се апробира обучителна програма за наставници на учители с до пет години опит в системата на образованието. Тя стъпва на стратегии за подкрепа при работа с учители, които преподават в предизвикателна среда. 

*PISA 2018

от начинаещите учители напускат системата до пет години*
0%
от начинаещите учители напускат системата до пет години*
0%

*Изследване на Световната банка по поръчка на МОН, 2021

Последвайте ни в социалните мрежи