В почти всички региони, в които “Заедно в час” работи, учат деца с майчин език, различен от българския. В по-голямата си част това са деца от ромски произход, но учителите преподават още на деца бежанци и такива с майчин език турски. При почти всички тях учителите разпознават силна нужда от допълнителна езикова подкрепа.

Често именно невладеенето на български език, на който е организиран учебният процес в страната, е сред причините тези деца да изостават от своите връстници. Те изпитват затруднения с усвояването на академичния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това нерядко е началото към отпадането въобще от образователната система.

 

В допълнение в България не е разработена достатъчно добра методика за преподаване на български като втори език, което затруднява учителите в подготовката на тези ученици. Липсват и конкретни материали за езикова подкрепа, съобразени със спецификите на усвояване на българския език като втори.

Ето защо има спешна необходимост от ефективни, специализирани концепции и учебни материали за деца с друг майчин език.

Многоезичието и образованието в България

Ние искаме да създадем практически полезни материали, които подкрепят преподаването и изучаването на български като втори език. 

Какво цели проектът?

Да създаде работещи и практически полезни материали за обучение по български език за учениците в начален етап.

Проектът надгражда върху вече успешно реализирания в България ЕРАЗЪМ+ проект Language Аgainst Dropout (LAD) № 2015-1-BG01-KA201-014306. Той е осъществен от организации от България, Румъния и Германия и стъпващ върху концепцията на Университета в Хайделберг за преподаване на немски език като втори в детска възраст.

Резултат от него е създадена концепцията „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“, която подпомага обучението по български език за три възрастови нива: за 5-годишни, 6-годишни и 7-годишни деца (първи клас).

Заедно с автори, които участват в създаването на тази вече работеща концепция, искаме да разработим материали за следващите възрастови нива: втори, трети и четвърти клас.

Кои са партньорите в проекта?

Заедно в час е неправителствена организация, която от 10 години работи за осигуряване равен достъп до качествено образование за всяко дете. Организацията развива нови учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.
Научете повече за нас.

Основен фокус в работата на EducArt е разработката и прилагането на съвременните обучителни методи, креативното им използване в сферата на езиковото обучение на деца с майчин език, различен от български (т. нар. деца билингви), както и квалификацията на педагози в тази сфера. Повече за тях може да научите на техния сайт тук.

Етапи на проекта

6 месеца

Разработка на специализирана езикова диагностика за деца с майчин език, различен от българския в начална училищна възраст

18 месеца

Изработката и апробация на материали за 2. клас.

24 месеца

Изработка и апробация на материали за 3. и 4. клас по аналогия на тези за 2. клас.

Като допълнителна дейност двете организации организират също и специализиран курс от обучения, които да помогнат на цели училищни екипи да въведат и съчетаят успешни практики за езикова подкрепа както в редовните часове по различни предмети, така и през извънкласни занимания. Обученията за “Езиково подкрепящи училища” вече стартираха, като през тях ще преминат част от училищата в новата програма “Училища за пример” на “Заедно в час”.

Повече за напредъка по проекта може да видите, като кликнете на изображенията:

Как ще измерим напредъка по проекта

При децата:

  1. Чрез специално разработен диагностичен инструмент в началото и в края на учебната година.
  2. Ще бъде формирана и контролна група, която ще бъде тествана със същия диагностичен инструмент.
  3. С матрица за наблюдение на езиковото поведение в началото и в края на учебната година.

При учителите:

  • Чрез анкета за самооценка и тест по дидактика в начало и в края на учебната година.

Как да ни подкрепите

През 2019 г. нашия посланик Нгуен Ле организира мащабна кампания за набиране на средства с подкрепата неговите колеги (Веселина Харалампиева, Свет Климентов, Светлин Писленски, Анна Томпсън, Виктор Казаков, Никола Милушев, Валери Митев, Руслан Шопов, Рада Томова, Николай Ангелов, Галена Колева, Огнян Желязков, Тома Павлов) от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон.

Благодарение на тях ЕБВР (през своята ”Инициатива на Общността”) подкрепи нашите усилия за подобряване на образованието в България, като удвои всички дарения за тази кампания от частни дарители до 50 000 евро.

За да осъществим проекта, имаме нужда и от вашата подкрепа!