razbirash li (2)

В почти всички региони, в които “Заедно в час” работи, учат деца с майчин език, различен от българския. В по-голямата си част това са деца от ромски произход, но учителите преподават още на деца бежанци и такива с майчин език турски. При почти всички тях учителите разпознават силна нужда от допълнителна езикова подкрепа.

Често именно невладеенето на български език, на който е организиран учебният процес в страната, е сред причините тези деца да изостават от своите връстници. Те изпитват затруднения с усвояването на академичния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това нерядко е началото към отпадането въобще от образователната система.

В допълнение в България не е разработена достатъчно добра методика за преподаване на български като втори език, което затруднява учителите в подготовката на тези ученици. Липсват и конкретни материали за езикова подкрепа, съобразени със спецификите на българския контекст.

Ето защо има спешна необходимост от ефективни, специализирани концепции и учебни материали за деца с друг майчин език.

Какво цели проектът?

Кои са партньорите в проекта?

Да създаде работещи и практически полезни материали за обучение по български език за учениците в начален етап.


Проектът надгражда върху вече успешно реализирания в рамките на ЕРАЗЪМ+ проект Language Аgainst Dropout (LAD) № 2015-1-BG01-KA201-014306, осъществен съвместно с университета в Хайделберг. Резултат от него е създадена концепцията „Български език с Драко и Мими за многоезични деца“, която подпомага обучението по български език за три възрастови нива: за 5-годишни, 6-годишни и 7-годишни деца (първи клас).

Заедно с авторите на тази вече работеща концепция искаме да създадем материали за следващите възрастови нива: втори, трети и четвърти клас.


Заедно в час е неправителствена организация, която работи за осигуряване равен достъп до качествено образование за всяко дете. Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. Научете повече за нас и програмата.


Основен фокус в работата на EducArt е разработката и прилагането на съвременните обучителни методи, креативното им използване в сферата на езиковото обучение на деца с майчин език, различен от български (т. нар. деца билингви), както и квалификацията на педагози в тази сфера. Повече за тях може да научите на техния сайт тук.

Етапи на проекта

step-1

6 месеца

Разработка на специализирана езикова диагностика за деца с майчин език, различен от българския в начална училищна възраст
step-2

2 години

Изработката на материали за съответните възрастови групи и нива на владеене на езика, започвайки с 2. клас.
step-3

1 година

Разработване на материали за 3. и 4. клас по аналогия на тези за 2. клас.

Как ще измерим напредъка по проекта?

При децата:

  1. Чрез специално разработен диагностичен инструмент в началото и в края на учебната година.
  2. Ще бъде формирана и контролна група, която ще бъде тествана със същия диагностичен инструмент.
  3. Резултатите ще бъдат сравнени с тези на децата от проекта. Евентуално и с матрица за наблюдение на езиковото поведение в началото и в края на учебната година.

При учителите:

  1. Чрез анкета за самооценка и тест по дидактика в начало и в края на учебната година.

Как може да ни подкрепите?

icon-leadership

Дарете и споделете

Подкрепете проекта, като дарите в Global Giving!

Тази кампания за набиране на средства e организирана по инициатива на нашия посланик Нгуен Ле и неговите колеги (Веселина Харалампиева, Свет Климентов, Светлин Писленски, Анна Томпсън, Виктор Казаков, Никола Милушев, Валери Митев, Руслан Шопов, Рада Томова, Николай Ангелов, Галена Колева, Огнян Желязков, Тома Павлов) от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в Лондон.


Научете повече за Нгуен и неговата мотивация да подкрепи проекта тук.

darete i pomognete poveche uchenitsi da razbirat ezika na uchilishteto (1)

ЕБВР (през своята ”Инициатива на Общността”) ще подкрепи нашите усилия за подобряване на образованието в България, като удвои всички дарения за тази кампания от частни дарители до 50 000 евро.

Научете повече за децата билингви в България

Заедно в час
22 декември, 2017

Колко е супер да бъдеш учител