Как да овладеем стреса и да се справим с тревожността? (Част 1)

“Децата не могат да учат, ако изпитват страх, тревожност или са изложени на прекомерни количества стрес. Добрата новина е, че стресът си има мощен антидот и той е ефектът от човешките взаимоотношения и наличието на доверие. Училището е идеалното място за изграждане на най-различни видове взаимоотношения, които неутрализират стреса. Училището може да лекува.” 

Д-р Памела Кантор

Стратегии за намаляване на ефектите от стреса и тревожността върху представянето на децата 

Адаптирано от: Edutopia

Реплики за самомотивация

Преди важно събитие (изпитване, тест, състезание, презентация и др.) дайте 5 минути на учениците си, в които да имат възможност на спокойствие да си кажат окуражителни реплики с фокус върху усилията, които ще положат. Такива са реплики са “Ще дам най-доброто от себе си!”, “Ще направя всичко по силите си!”, “Ще вложа много старание в работата си.” и т.н. От ключова важност е тези реплики да са с фокус върху усилията (ще се постарая, ще дам най-доброто), а не върху уменията или качествата (добър съм, талантлив съм, упорит съм) на децата. Добре е и децата да си ги кажат самостоятелно, а не в хор, за да се почувстват лично отговорни пред самите себе си.

Според изследване от 2019 г., проведено в Нидерландия сред 212 ученици от 4. до 6. клас, тези от тях, които са имали възможността да си кажат самостоятелно и на глас, че ще дадат най-доброто от себе си преди пробно външно оценяване по математика, са се представили по-добре. При учениците от другите две контролни групи, които или не са имали възможност за самомотивация, или са били инструктирани да си кажат “Аз съм много добър по математика.”, експериментът не е дал никакъв ефект върху представянето им на пробния тест.

Силата на споделените притеснения

Заделете 15 минути, в които учениците да напишат размишленията и притесненията си относно настоящата ситуация. Можете да им помогнете с насочващи въпроси или инструкции като: 

“Напишете една или две причини, поради които сте се чувствали притеснени тази седмица.”

“Напишете една или две причини, поради които вероятно ще ви е малко по-спокойно следващата седмица.”

“Споделете една или две причини, поради които вярвате, че ще се справите с всички трудности, въпреки че в момента може и да сте притеснени.”

Съберете размислите на учениците си и ги обобщете. Представете им ги в обобщен вариант: “Почти всички споделят, че се притесняват, защото…”, “Много от вас се чудят…” и т.н. Обсъдете обобщените резултати.

Според изследване на Уисконския университет от 2019 г., проведено сред над 1000 ученици в прогимназиален етап, когато децата осъзнаят, че голяма част от притесненията и страховете им, свързани с училище са споделени, е много по-вероятно да са редовни в посещението на часовете, по-малко вероятно е да имат проблеми с дисциплината и да получат лоша оценка.  

Стресът може да е помощник, а не само враг

Помолете учениците си да опишат какво си мислят и какви чувства изпитват точно преди контролна работа, тест, презентация и т.н. Помолете ги да споделят и в какви други житейски ситуации са изпитвали подобни чувства. След това преобърнете представата им за стреса с помощта на факти, които го показват в положителна светлина: сърцето бие учестено, защото подготвя тялото за действие, дишането се ускорява, за да снабди мозъка с повече кислород, ставате нервни и тревожни, защото тялото ви се опитва да фокусира енергията ви в някакви целенасочени действия и т.н. Когато учениците се запознаят с положителните ефекти на стреса, ако той е в умерени количества, ги помолете да разсъждават над следните въпроси “Как се чувстват понякога хората, на които предстои важно събитие?”, “Как начинът, по който се чувстват може да им помогне да се справят добре?”.

Според американско изследване на екип от психолози от 2019 г., проведено сред 1175 ученици в гимназиален етап, преобръщането на представата за стреса им помага да се справят по-добре на важни тестове и оценявания. Експериментът е особено ефективен при ученици от уязвими общности, за които залогът да се представят добре в училище е много по-висок, а механизмите им за справяне със стрес не са добре изградени или напълно липсват.

Съвет в помощ на съветника

Споделете с учениците си, че деца, които ще запазите в анонимност, имат нужда от съвет. Помолете ги да напишат препоръки по теми като “Как да се подготвя за контролно по…”, “Как да се науча да не отлагам писането на домашните за последния момент”, “Как да работя по-добре в група”, според нуждите, които наблюдавате в класа. Периодично можете да окуражавате учениците като им споделяте как са се справили на контролното децата, на които са дали съвет, или да ги помолите да дадат препоръка за следващ казус.

Според изследване на Анджела Дъкуърт от 2019 г., проведено сред близо 2000 ученици в гимназиален етап, въпреки че съветите са писани за някой друг, техните автори започват да ги спазват, което води до по-висок успех. 

Примери от практиката в България

Радослава Георгиева, класен ръководител на 1. клас в ЧОУ “Д-р Петър Берон”, гр.София, споделя:

Ние пренесохме традиционния си “Чай петък” онлайн. Това, което правим сега е:

1. Всеки си приготвя любимата напитка (чай, какао, мляко или нещо друго).

2. Имаме половин час, в който споделяме: 

  • Какво ни е било трудно през седмицата? 
  • Как сме се справили с тази трудност и кой ни е помогнал? 
  • Кое е това нещо, което е било супер яко през тази седмица и ни е донесло радост?

3. След онлайн разговора ни всеки рисува една рисунка и си отговаря на въпросите по начин, който му харесва.

Много е полезно за всички – деца, родители, учители. Носи приятни емоции и ни помага да отдъхнем в края на седмицата, а в момента родителите са много щастливи, че и те могат да се включат.

Божидара Илиева, учител по ИТ в СУ “Любен Каравелов”, гр. Пловдив, споделя:

Учениците ми в шести клас получават ежедневно предизвикателство за тях и семействата им под формата на видео с танц, които трябва да изтанцуват. Видеата взимам от YouTube. Отзивите от родителите са, че всички много се забавляват.

Същият клас си поставя цел за седмицата и получава седмично мото на база на тази цел. В петък им изпращам въпроси за саморефлексия под формата на анкета, за да разсъждават върху отбелязания напредък.

Успешно организирахме и проведохме първата си онлайн учителска среща за споделяне на добри практики. Срещата завърши с групова рефлексия и беше определена като добра практика, която ще продължим да прилагаме.

Още утре ще приложа формата на учителската среща с учениците от шести клас, като ще се фокусираме върху постиженията от седмицата и трудностите, които сме срещнали. Много се вълнувам!

Полезни ресурси

Развиване на емоционална интелигентност

35 конкретни упражнения за развиване на емоционална интелигентност. Развитата емоционална интелигентност помага на децата, а и на възрастните, да си изградят механизми за справяне със стреса и тревожността. Можете да ги откриете на сайта на преподаваме.bg.

Как да говорим с децата за коронавируса – съвети от НМД

Потърсете още илюстрации на сайта на Национална мрежа за децата

Предстоящи събития

Академия за родители организира уебинари, посветени на темата за тревожността и стреса.

Как да си помогнем, когато се тревожим

Антистрес техники за деца

Съветите на психолога

Българската асоциация по психотерапия предлага безплатно консултиране

Как тийнейджърите да съхранят психичното си здраве по време на епидемията (COVID-19)

Упражнения за дишане

На тази страница ще намерите най-различни красиви и увлекателни анимации, които със сигурност ще привлекат интереса на учениците. Можете да им споделяте по една анимация на ден и да отделяте по 5 минути в началото на учебните занимания за тези дихателни упражнения, които действат успокояващо и фокусиращо. 

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути