Отворена позиция: Консултант и редактор на учебно съдържание

Ролята е свързана със създаването на съдържание за STEM уроци и обхваща теми, свързани с екология и климатични промени

Повече за позицията в екипа на “Заедно в час”:

Консултантът и редактор на учебно съдържание ще работи съвместно с екип от обучители, който отговаря за създаване на проектно-базирано обучение за ученици от 5. до 12. клас на теми, свързани с климатичните промени и преодоляването на последствията от тях. Тази дейност е част от проект на фондация “Заедно в час” в партньорство с European Climate Foundation. Целта е да създадем учебни материали, които предоставят на учителите конкретни насоки за практически дейности, които едновременно да задълбочават разбиранията на учениците за климатичните промени и да дават възможност за генериране и прилагане на възможни решения в общностите, в които живеят. Заниманията могат да се реализират в час на класа или в допълнителни извънкласни преживявания – клубове, СИП. 

Позицията е на граждански договор за периода януари 2022 г. – февруари 2022 г.

Основни отговорности:

 • Подбор на ключови теми, свързани с климатичните промени, които позволяват осъществяването на дейности с практическа насоченост; 
 • Подбор на ресурси, които лесно могат да се адаптират за българския контекст;
 • Извеждане на ключово предметно знание, необходимо за осъществяването на проектно-базирано обучение по избраните теми;
 • Създаване учебни материали, подходящи за ученици от възрастова група 5-12 клас; 
 • Създаване на контекстуализирани материали за преподаване, които да се използват и от учители със специализация, различна от STEM и науки. 

Успешният кандидат притежава:

 • Експертиза в сферата на климатичните промени;
 • Умения за ефективна и професионална комуникация;
 • Аналитично и критическо мислене и умения за синтезиране на информация;
 • Добра езикова култура и умения за писмена и устна комуникация;
 • Организационни умения;
 • Опит с MS office;
 • Свободно ползване на английски език.

Допълнителни предимства имат кандидатите с:

 • Опит като учители в училище или опит с извънкласни занимания с ученици;
 • Познания за педагогически подходи, които поставят ученика в центъра на учебния процес (изследователски подход, проектно базирано обучение и др);

Какво предлагаме

 • Правоотношение на граждански договор в периода януари 2022 – февруари 2022; 
 • Обща заетост до 40 работни дни (или до 320 часа);
 • Възможност да създаде материали, които да допринасят за образованието на хиляди деца за предизвикателствата на съвремието, ефектите на климатичните промени и активното им ангажиране с тяхното разрешаване;
 • Сплотен и опитен екип с експертиза в образованието;
 • Принос за положителната промяна в българското образование.

Как да кандидатствате

Изпратете до Юлия Мишкова (j.mishkova@zaednovchas.bg) и Евелина Лафчийска (e.lafchiyska@zaednovchas.bg):

 • мотивационно писмо, което отговаря на следния въпрос: Как досегашният Ви опит Ви прави подходящ за позицията?
 • професионално CV

Краен срок за кандидатстване: 17.12.2021 г.

Имайте предвид, че преглеждаме кандидатури според тяхното постъпване, затова е препоръчително да кандидатствате възможно най-скоро. Ще се свържем за интервю само с избраните кандидати, което ще проведем в периода 20-23 декември 2021 г.. 

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути