Курсове в програма Училища за пример

``Училища за пример`` е двугодишна програма за цялостна училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес

Основен курс в програма „Училища за пример“

Курс “Лидерство в училище” – изтеглете .pdf файл

Избираеми курсове в програма „Училища за пример“

Избираем курс: Компетентности в училище – умения на ХХI век в час – изтеглете .pdf файл
Избираем курс: Социално-емоционално учене – изтеглете .pdf файл
Избираем курс STEM в училище – приложни и интердисциплинарни методи в образованието по науки – изтеглете .pdf файл
Избираем курс: Езиково подкрепящи училища – изтеглете .pdf файл