Изградете мотивиран и способен екип
Станете част от лидерска програма за училищно развитие и от общност, която работи за качествено и достъпно образование
дни
часа
минути
секунди

Кандидатствайте за единствената в България квалификационна програма, която обучава едновременно училищата да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, да търсят цялостна трансформация на учебния процес, като поставят ученика в центъра.

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът ѝ е върху устойчиво подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.  

Програмата се състои от две неразделни части: 

 • Курс Лидерство в училище: надгражда уменията на лидерския екип да допринася за по-задълбоченото учене на всички ученици чрез доказани от практиката и науката подходи;
 • Курс по избор на училището, свързан с различни методи на преподаване: надгражда уменията на учителите да прилагат ефективно педагогически практики в една от 4 области, спрямо конкретните нужди на училището.

Всяко училище в България може да бъде за пример! В „Заедно в час” вярваме, че мотивираните и добре подготвени учители и директори са най-ценният ресурс за осигуряване на качествено и достъпно образование за всяко дете.

Научете първи за новия прием в програма „Училища за пример”

Какво получавате като участник в програмата

Преживелищно учене

Учите чрез преживяване, споделяне на опит и създаване на практически приложими инструменти и подходи.

Подкрепа от ментор

Получавате подкрепа от ментори, които са експерти в сферата на образованието по време на целия двугодишен период на програмата.

Практическа насоченост

Всяко училище в програмата разработва и реализира цялостен проект за подобрение на училището спрямо нуждите си.

Обмяна на опит

Участниците в програмата работят заедно с колеги от други училища с разнообразен профил от цялата страна.

Квалификационни кредити

Всички обучения са регистрирани в ИРОППКПС и участниците получават съответния брой кредити.

Общност

Ставате част от общност от над 1500 съмишленици, работещи за осигуряване на качествено и достъпно образование на всяко дете в България.

Програмата е безплатна за училищата*

Стойността на обученията и подкрепата за две години е 20 000 лв. Участниците имат възможност да се възползват от тях безплатно, благодарение на нашите партньори и дарители.

*От участниците се очаква да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване за присъствените обучения.

Попълнете формата, за да научите първи за новия прием в програма
„Училища за пример“

През следващите седмици ще ви изпращаме полезна информация, съвети за попълване на формуляра за кандидатстване, по-детайлна информация за курсовете в програмата и още много истории от първите два випуска на програмата.


Кой може да кандидатства за участие в програмата

Програмата е отворена за всички държавни и общински училища, които искат всеки техен ученик да развива потенциала си и да успява.

Очаквания от кандидатите за програмата
 • Да търсят и да са мотивирани да реализират училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес. 
 • Да са готови за сътрудничество вътре в екипа си и с представители на общността, както и за споделяне на придобитите знания с други свои колеги в училището.
Очаквания от участниците в програма
 • Да се включат в програмата в рамките на две учебни години с лидерски екип* от училището и 3-5 учители допълнително за избираемите курсове в програмата.

* Лидерският екип включва директор, заместник-директори, формални и неформални лидери и може да бъде от 3-ма души до максимално 10% от броя на учителите в училището. 

 • Да са ангажирани с участието си в планираните обучения и дейности и да изпълняват отговорно и съвестно поставените задачи.
 • Да подпомагат процеса по мониторинг чрез осигуряване на достъп до класните стаи на участниците в програмата.
 • Да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване за присъствените обучения – участието в програмата е безплатно.

Обхват на програмата

0
УЧИЛИЩА
0
УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ
0
ОБЛАСТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА
0 +
УЧЕНИЦИ

Отзиви от участниците в програмата

95%

Програмата помага на училищния екип да работи за подобряване на образователните резултати и благосъстоянието на учениците.

91%

Програма „Училища за пример“ дава на учителите конкретни инструменти и практики, които да интегрират в работата си.

94%

„Училища за пример“ помага на участниците да споделят и взимат добри практики от различни учители и училища.

Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и съвместява знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. 

Етапи на кандидатстване

Етап 1: Онлайн кандидатура

Заявете интерес към програмата още сега

Обсъдете възможността за участие в програмата с екипа, който планирате да включите. Съветваме ви да попълните заедно формуляра за кандидатстване. 

26 януари - 20 март 2023

Етап 2: Интервю

Интервю с лидерски екип

Одобрените на първи етап екипи ще преминат към втори етап – интервю с лидерските екипи на училищата. 

април 2023

Избор

Подписване на договор с одобрените училища

След проведените интервюта ще изберем участниците в програмата, с които ще подпишем договор за участие.

май 2023

Мария Нестерова Директор на 7 СУ “Найден Геров” в гр. Варна

„Екипът ни е успешен, защото непрекъснато се обучаваме и квалифицираме. Най-ценното на програма „Училища за пример“ е, че организира знанията и уменията ни, поставя правилните акценти, а поднасянето на материята е увлекателно и провокативно. С участието в програмата се появиха нови познанства и се отвориха нови хоризонти.“

  Контакти

  America for Bulgaria logo

  “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

  BG-Logo_Black&White-300
  America for Bulgaria logo

  “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”

  Заявете интерес към програма „Училища за пример“

  Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.