Кандидатстването за четвъртия випуск на програма „Училища за пример“ приключи. Благодарим ви за големия интерес!

Очаквайте следващия прием в началото на 2024 г.

Преобразете своето училище с мисъл за учениците
За четвъртия випуск на програмата търсим 25 нови училища. Срокът за кандидатстване е до 15 март или до получаване на 100 кандидатури. Затова ви съветваме да попълните своята кандидатура възможно най-рано.
дни
часа
минути
секунди

Кандидатствайте за единствената квалификационна програма в България, която обучава училищата да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, като търсят цялостна трансформация на учебния процес с ученика в центъра.

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Програмата е структурирана като цялостно обучително преживяване. Тя включва два големи допълващи се курса, през които преминават представители на управленския екип и учителския колектив на училищата участници.

Курс „Лидерство в училище“ – надгражда уменията и знанията на лидерския екип на училището, свързани с ефективно управление,  насърчаване на сътрудничество в колектива и управление на промяната с фокус напредъка на учениците;

Курс „Ефективно преподаване с ученика в центъра“ – надгражда уменията и знанията на избрани педагози от училищния екип да използват нови методи на преподаване, оценяване и организиране на работата в клас, които насърчават учениците да са активната страна в ученето.

Научете повече за програмата, за кого е подходяща и как да подготвите силна кандидатура

В „Заедно в час“ вяваме, че всяко училище в България може да бъде за пример! От 16 януари търсим новите 25 училища, които ще станат част от випуск 2023-2025. Всички кандидати преминават през задълбочен процес на подбор, в който търсим най-подходящите училища за програмата.

Какво получавате като участник в програмата

Цялостен подход

за устойчива промяна в училище

Единствената програма, която съчетава теми като преподаване с ученика в центъра, училището като учеща организация, овластяване на учениците и учителите, вземане на решения въз основа на данни и др.

Подкрепа от ментор

през двете години на програмата.

Ще имате индивидуална подкрепа от професионалисти с богат опит като учители, директори на училища, психолози и обучители. Подкрепата им е съобразена с нуждите, целите и контекста на всяко училище.

Практическа насоченост

и преживелищно учене.

Без скучна теория и четене от слайдове по време на обученията! Ще учите чрез споделяне на опит и през практиката. В класната стая и училище ще опитвате новите идеи и методи от обученията, които припознавате като ценни.

Новаторски практики

и инструменти. Ще надградите уменията си със съвременни педагогически практики, ресурси и инструменти от българския и международния опит. 

Абонамент за Prepodavame.bg

Получавате безплатен достъп до платените секции на prepodavame.bg за целия екип на училището по време на участието си в на програмата. 

Квалификационни кредити

Получавате шест квалификационни кредита при пълноценно и успешно участие във всички компоненти на програмата. 

Общност

С “Училища за пример” ставате част от общност от над 1500 съмишленици (учители, директори и др.), които работят за качествено образование. 

Финансиране

Получавате информация за допълнителни възможности за финансиране на училищни проекти през партньорите на „Заедно в час“.

Още възможности

за професионално развитие, участие в събития и обучения, намиране на съмишленици, чрез които по-ефективно и устойчиво да осъществи целите си.

Програмата е безплатна за училищата*

Стойността на обученията и подкрепата за две години е 40 000 лв. Участниците имат възможност да се възползват от тях безвъзмездно, благодарение на нашите партньори и дарители.

*От участниците се очаква да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване за присъствените обучения. Има възможност за покриване на до 50% от тези разходи за училища с под 25 души персонал.

“Бих препоръчала програмата, защото обученията са директно свързани с практиката в училище и добре напипват нуждите. Правят се от млади, амбициозни, умни хора. И също така, това са обучения, които са много ценни за по-малките училища. И най-важното – тук говорим за обучение на екип. Ако директорът подбере този екип правилно, той може да стане важна част от критичната маса учители в училище, които да задвижат колелото по друг начин.”
Кина Котларска
Директор на СУ “Емилиян Станев”, Велико Търново

Кой може да кандидатства за участие в програмата

Програмата е отворена за всички общински и държавни училища, които искат всеки техен ученик да развива потенциала си и да успява.

Очаквания от кандидатите за програмата
  • Да търсят и да са мотивирани да реализират училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес. 
  • Да са готови за сътрудничество вътре в екипа си и с представители на общността, както и за споделяне на придобитите знания с други свои колеги в училището.
Очаквания от участниците в програма
  • Да се включат в програмата в рамките на две учебни години с лидерски екип* от училището и 3-5 опитни учители и 1-2 учители с 0-5 години опит в курса „Ефективно преподаване с ученика в центъра“.

* Лидерският екип включва директор, заместник-директори, формални и неформални лидери и може да бъде от 3-ма души до максимално 10% от броя на учителите в училището. 

  • Да са ангажирани с участието си в планираните обучения и дейности и да изпълняват отговорно и съвестно поставените задачи.
  • Да подпомагат процеса по мониторинг чрез осигуряване на достъп до класните стаи на участниците в програмата.
  • Да покрият единствено разходите за пътуване и настаняване за присъствените обучения – участието в програмата е безплатно.

Обхват на програмата

0
УЧИЛИЩА
0 +
УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ
0
ОБЛАСТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА
0 +
УЧЕНИЦИ

Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и я надгражда със знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. 

Отзиви от участниците в програмата

Етапи на кандидатстване

Подайте онлайн кандидатура

Препоръчваме ви да се запознаете детайлно с информацията за програмата преди да подадете своята кандидатура възможно най-рано. Срокът за кандидатстване е до 15 март или до получаване на 100 кандидатури.

16 януари - 15 март 2023

Интервю с екипа на училището

Ще поканим училищата, преминали успешно първи етап, на интервю с екипа на програмата и образователни експерти.

16 - 30 март 2023

Подписване на договор

Одобрените училища след интервютата ще получат покана за включване в програмата и трябва да подпишат договор за участие.

до 10 април

За други въпроси и допълнителна информация ни пишете на schools@zaednovchas.bg.

Подкрепете учениците от 5-7 клас да развият своите умения за учене и социално-емоционални компетентности.