Курсове

Курсове в програма „Училища за пример“

„Училища за пример“ е структурирана като цялостно преживяване, което включва разнообразни елементи – съвременни обучения, инвидивуална подкрепа, прилагане наученото в практиката и споделяне и учене в общност. Всички тези елементи се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през опита на всеки нов випуск училища.

Програмата се осъществява през два основни неразделни и допълващи се курса – „Лидерство в училище“ и „Ефективно преподаване с ученика в центъра“.

Двата курса се провеждат паралелно през двете години на програмата. В тях участват съответно лидерски екип и педагогически екип. В двата курса трябва да участват различни хора от училищния колектив.

Всеки курс се състои от пет модула, които включват следните компоненти:

Едноседмично обучение на живо през август 2024 г.

Четири онлайн синхронни двудневни обучения през двете учебни години

Асинхронни задачи в специална онлайн платформа през двете учебни години

Планиране и прилагане на наученото в собствения училищен контекст през двете учебни години

15 дни подкрепа от ментор на място в училище за двете учебни години (разпределени във времето с различна продължителност)

Две годишни събития на живо за рефлексия (осмисляне на преживяването) в края на първата и втората година

През какво преживяване преминават участниците в програмата

Януари - април 2023
Лято 2023
2023/2024
2024/2025
ЛЕ и ПЕ: Диагностика с апробирани инструменти за ученици и учители
Въвеждаща среща и подкрепа
ЛЕ и ПЕ: Създаване на визия за учениците и стъпки за подобряване на управлението и преподаването за 2 години
7 дневно обучение на живо
ЛЕ и ПЕ: Създаване на визия за учениците и стъпки за подобряване на управлението и преподаването за 2 години
2 двудневни онлайн обучения 9 дни менторска подкрепа
Предварително проучване преди началото на проекта
Фаза на планиране
Събиране и анализ на данни
Фаза на оценяване
Споделяне на опит и повишаване на осведомеността относто обучението и подкрепата на начинаещите учители
Фаза на разпространение на резултатите

Курс „Лидерство в училище“ за управленски практики

Курсът помага на лидерските екипи на училищата да създават среда за качествено преподаване и учене за всеки ученик и учител. 

Какво включва курсът?

С този курс и вие ще:

 • Развиeте умения и нагласи за ефективно управление с фокус напредъка на учениците.
 • Създадете смела и постижима визия за успех за всички ученици.
 • Развивате и подкрепяте учителите във Вашето училище да прилагат съвременни методи, които насърчават учениците да бъдат съавтори на учебния процес.
 • Въвеждате ефективни структури за сътрудничество и професионално развитие в екипа на училището си.
 • Измервате напредъка на учениците и екипа си, за да вземате по-добри решения.
 • Управлявате промяната в своето училище и ще работите по-успешно за устойчивост на нововъведенията.
За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за хора, ангажирани активно в управлението и развитието на училището. В екипа задължително участва и директорът на училището. Останалите членове определя самото училище, като не е задължително всички да заемат управленски длъжности. Важно е да имат мотивация и желание да работят за споделяне и адаптиране на наученото от програмата и в по-големия екип на училището.

Курс „Ефективно преподаване с ученика в центъра“

Курсът подкрепя педагогическите екипи на училищета да внедряват и надграждат нови преподавателски методи, които насърчават участието и успеха на всеки ученик. 

Какво включва курсът?

С този курс учителите във Вашето училище ще:

 • Изграждат култура на поведение в клас и нови методи на преподаване, които насърчават учениците да са активна страна в процеса на учене.
 • Използват формиращо оценяване и ще подобряват преподаването си като стъпват на данни.
 • Развиват инициативността и социално-емоционалните умения на учениците.
 • Подкрепят по-ефективно усвояването на български език от деца с различен майчин език, ако това е нужда на училището.
 • Сътрудничат по-добре със свои колеги за прилагането на успешните практики, които поставят ученика в центъра.
 • Развият потенциала си да бъдат по-добри лидери в класната стая и отвъд нея.
За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за два типа учители:

 • Опитни педагози с желание да прилагат нови подходи в класните си стаи. Учители, които са готови да подкрепят колегите в училище си да правят също.
 • Начинаещи педагози (с опит до 5 години), които искат осезаемо да подобрят уменията си за преподаване в първите години на кариерата си.

Екипът на програмата

Обученията и подкрепата в програма „Училища за пример“  се водят от отдадени професионалисти с богат опит като учители, директори и обучители на учители. Всички те споделят убеждението, че хората в класната стая са ключът към това всяко дете в България да получи качествено образование и подкрепа за успех в живота.