60 експерти от РУО ще бъдат обучени за ефективни наставници на начинаещи учители

Обученията на експертите се осъществяват в рамките на голям европейски проект с партньори от България Министерство на образованието и науката, Синдикат „Образование“ и фондация „Заедно в час“ – координатор на международния консорциум

60 експерти от 14 районни управления по образованието в България ще преминат през цялостна обучителна програма за подкрепа на нови за образователната система учители (с до 5 години опит) в рамките на две учебни години. 

Това ще се случи като част от международния европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training – NEST), който се реализира по Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж на Програма „Еразъм+“ и е финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Проектът се реализира в 6 държави (България, Австрия, Белгия, Румъния, Испания, Великобритания) от консорциум от 16 партньора. Оценител на проекта е изследователски екип от Университета Дуйсбург-Есен, Германия. Партньори в проекта от българска страна са Министерство на образованието, Синдикат „Образование“ и фондация „Заедно в час“ – координатор на международния консорциум.

Обучителната програма 

Обучителната програма на експертите стъпва на стратегии за подкрепа при работа с учители, които преподават в предизвикателна среда. В рамките на настоящата и следващата учебна година (2021-2022 и 2022-2023) експертите от РУО ще преминат през три обучения и ще вземат участие в три срещи за подкрепа. 

В рамките на проекта е заложено експертите да приложат усвоените знания и умения в директна работа с трима начинаещи учители от тяхната област. 

“Проектът NEST изследва каква подкрепа ще има най-голям ефект при начинаещи учители и залага на изграждането на компетентности, които позволяват на неопитните учители да отговарят по най-добрия начин на нуждите на всеки ученик. Програмата търси решения на това как експертите могат да окажат съдействие на учителите да се чувстват подкрепени, удовлетворени и да желаят да останат в системата дългосрочно.”, споделя Радостина Бойчева, ръководител на проект NEST за България и ст. специалист “Регионално развитие” в “Заедно в час”.

Експертите, които ще вземат участие в проекта

В проект NEST и обучителната програма ще вземат участие 60 образователни експерти от половината от районните управления на образованието в България. Останалите РУО-та участват в контролна група, която ще помогне за изготвяне на външната оценка за постигнатите резултати от проекта.

Участници в NEST са от следните области (РУО): Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пловдив, София-град, Стара Загора, Търговище и Плевен.

Какво предстои в проекта до края на учебната година

Експертите от РУО вече преминаха през първото обучение и първата среща за подкрепа, като след нова година предстоят второ и трето обучение, посещения на избраните учители за подкрепа, още две срещи за подкрепа и ​​приложение на стратегиите от третото обучение с избраните учители. 

През пролетта предстои и междинна конференция за представяне на напредъка по проекта.


Повече за проекта на международно ниво вижте тук.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути