Новите учители имат нужда от качествена подкрепа. Техните наставници също.

Международният европейски проект NEST търси как трябва да изглежда една ефективна програма за новоназначени учители и техните наставници

Какво е NEST?

Международният европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training – NEST) търси отговора на въпроса как трябва да изглежда една ефективна програма за новоназначени учители и техните наставници. В пет държави в Европа се апробира обучителна програма за наставници на учители с до пет години опит в системата на образованието. Тя стъпва на стратегии за подкрепа при работа с учители, които преподават в предизвикателна среда. В България през обученията преминават експерти от регионални управления на образованието, но програмата може да бъде приложена и за учители наставници, директори, заместник-директори и други колеги, които подкрепят нови учители.

Координатор на международния консорциум е фондация “Заедно в час”, а останалите български партньори са Министерство на образованието и Синдикат „Образование“ към КТ “Подкрепа”.

NEST се реализира по Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките на Програма „Еразъм+“ и е финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия. 

NEST в България

0
ПАРТНЬОРИ
0
ЕКСПЕРТИ ОТ 14 РУО
0
УЧИТЕЛИ
0 +
УЧЕНИЦИ

Защо съществува NEST

от учениците са функционално неграмотни*
0%
от учениците са функционално неграмотни*
0%

*PISA 2018

от начинаещите учители напускат системата до пет години*
0%
от начинаещите учители напускат системата до пет години*
0%

*Изследване на Световната банка по поръчка на МОН, 2021

Една от възможните общи причини за тези тревожни данни е липсата на качествена и ефективна подкрепа за учителите, които са в началото на професионалния си път в училище. Макар наставничеството да съществува в образователната система, няма структурирана и доказано ефективна цялостна програма за въвеждане на новоназначени учители в професията. Средно само 30% от учителите в държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) споделят, че са участвали в редовни дейности за въвеждане в професията в своите училища, а само 22% имат назначени наставници.    

Това пречи на новите педагози да развият и надградят успешно уменията си, да са ефективни в преподаването и в съвместната работа с колеги и родители. Стига се до разочарование и чувство за несправяне у новите учители, които ги карат и да напуснат професията. Това се отразява на учениците, които не получават образованието, от което се нуждаят.

Проучвания показват, че участието на учителите в програми за въвеждане в професията и наставничество се отразява положително в две посоки – учениците учат по-ефективно, а новите учители са по-уверени в преподавателските си умения и по-удовлетворени от работата си. Наставничеството насърчава културата на сътрудничество и взаимна подкрепа в училище и подпомага професионалното развитие както на опитните, така и на новите учители. 

Ефективното наставничество включва:

  • структурирана програма за въвеждане в професията за нови учители и 
  • качествена подготовка и условия за работа на наставниците на новите учители. 

Какви са целите на проект NEST

Апробира и оценява ефекта от нов подход за подкрепа на начинаещи учители, които работят в предизвикателна среда.

Изследва каква наставническа подкрепа има най-голям ефект при начинаещи учители.

Повишава капацитета на наставниците на новоназначените учители.

Търси решения на това как наставниците могат да помогнат на учителите да се чувстват подкрепени, удовлетворени и да желаят да останат в системата дългосрочно.

Дългосрочно работи за повишаване на мотивацията на новоназначените учители и техните наставници, ефективно преподаване и задържане на новите педагози в професията.

Идентифицира работещи практики в сферата на наставничеството, които могат да послужат при формирането на регионални и национални политики, при създаването на обучителни програми за наставници на нови учители и др.

Ефективното наставничество е структуриран процес на взаимно учене.

Ефективното наставничество е структуриран процес на взаимно учене.

Учителят учи и гради уменията си.

Учителят учи и гради уменията си.

Наставникът учи как да помага точно на този учител да постигне желаното в класната стая.

Наставникът учи как да помага точно на този учител да постигне желаното в класната стая.

Кой участва в NEST

Обучителите по NEST в България

Гергана Василева

началник отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" в РУО Враца

Ивка Гиздина

Старши експерт “Приобщаващо образование” в РУО Враца

Соня Дамянова

Старши експерт по български език и литература в РУО Враца

Период на проекта

Февруари 2021
2022
2023
Февруари 2024
Проект NEST
Предварително проучване преди началото на проекта
Фаза на планиране
В България експертите от РУО преминават през цялостна обучителна програма за подкрепа на начинаещи учители в рамките на две учебни години. Експертите прилагат усвоените знания и умения в директна работа с начинаещи учители от тяхната област.
Фаза на изпълнение
Събиране и анализ на данни
Фаза на оценяване
Споделяне на опит и повишаване на осведомеността относто обучението и подкрепата на начинаещите учители
Фаза на разпространение на резултатите

Новини от проект NEST

Среща в Пловдив отбеляза края на първата година за българските участници в проект NEST

Експертите от регионалните управления на образованието, техните обучители и представители на институциите обсъдиха постигнатите резултати по проекта и се включиха в творческа работилница “Мисията ни има обща цел, чийто фокус са децата, и това осмисля усилията, които ще положим заедно”.

Прочетете повече »

Участниците в проект NEST обсъдиха изводите от работата си досега и плана за следващата учебна година на среща в Барселона

60 експерти от регионални управления на образованието в България влизат във втората си година обучения за ефективно наставничество на нови учители  С облекчаването на противоепидемичните мерки членовете на консорциума по международния европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training –

Прочетете повече »

Как да подкрепим ефективно новите учители в началото на кариерата им

Повече от 300 новопостъпващи педагози, университетски преподаватели, експерти от РУО и гражданския сектор разговаряха за качественото наставничество в образователната система Учителите, които са в началото на професионалния си път в училище, имат нужда от ясно структурирана програма за ефективно наставничество

Прочетете повече »

Нов поглед към наставничеството с участниците в международен проект NEST

Над 60 експерти от регионалните управления по образованието вече се обучават да подкрепят начинаещи учители в българската образователна система Едва около 10% от новоназначените през 2016 г. учители са останали трайно в образователната система, като повече от 50% са напуснали

Прочетете повече »

60 експерти от РУО ще бъдат обучени за ефективни наставници на начинаещи учители

Обученията на експертите се осъществяват в рамките на голям европейски проект с партньори от България Министерство на образованието и науката, Синдикат „Образование“ и фондация „Заедно в час“ – координатор на международния консорциум 60 експерти от 14 районни управления по образованието

Прочетете повече »

Последвайте ни в социалните мрежи