Обучител “Обучение на училищни екипи”

Какво ще правиш в “Заедно в час”?

Обучител „Обучение на училищни екипи“ ще бъде част от екип във фондация Заедно в час, който отговаря за създаването, изпълнението и оценката на програма “Училища за пример”. Основната цел на програмата е да подкрепи училищата да въвеждат съвременни методи за  преподаване и ефективно училищно лидерство, за да могат учениците да постигат по-добри резултати, да повишат благосъстоянието си и да поемат отговорност за собственото си развитие и учене. 

Сред основните отговорности на позицията ще бъдат:

 • Дизайн на обучителни програми и обучителни преживявания за учители, директори на образователни институции и училищни екипи
 • Организиране и провеждане на обучителни програми за учители, директори на образователни институции и училищни екипи
 • Документиране и мониториране на резултатите, адаптиране и подобряване на обучителните програми

Какво очакваме от успешния кандидат?

 • Силна мотивация и вяра в мисията и ценностите на “Заедно в час”;
 • Ефективна и професионална комуникация;
 • Аналитично и критическо мислене и умения за синтезиране на информация;
 • Изграждане на взаимоотношения, комуникационни умения и умение да работи в екип;
 • Добра езикова култура и умения за писмена и устна комуникация;
 • Организационни умения;
 • Опит с MS office;
 • Опит като обучител на възрастни;
 • Свободно ползване на английски език – Минимум ниво B2 по CEFR.

Повече за конкретните отговорности и очаквани компетентности от кандидатите, прочетете тук

Допълнителни предимства имат кандидатите с:

 • Опит като преподавател в училище;
 • Интерес и/или опит като обучител в една или повече от следните теми: ефективно лидерство в училище, приложение на компетентностния модел в училище, методи за преподаване с център ученика, STEM в училище, социално-емоционални умения, работа с деца билингви.

Какво ще получите, ако бъдете избран за позицията?

 • Правоотношение на граждански договор със средна заетост около 100 часа месечно в периода юни 2021 – юни 2022 ;
 • Работа със силно мотивиран екип от професионалисти, поемане на отговорни задачи и проекти;
 • Обучения и достъп до полезни ресурси и материали за професионално и личностно развитие;
 • Възможност за работа с хора с разнообразен профил и изграждане на дългосрочни професионални контакти;
 • Конкурентно възнаграждение за сектора.

Как да кандидатствате?

Изпратете до Ивелина Пашова (i.pashova@zaednovchas.bg), ръководител програма “Училища за пример” следното: 

 • мотивационно писмо, което отговаря на следните въпроси: 
  • Защо искате да работите в екипа на “Заедно в час”? Как Ви мотивират мисията и целите на организацията?
  • Как досегашният Ви опит Ви прави подходящ за позицията на обучител “Обучение на училищни екипи”?
  • Какво за Вас е “Училище за пример”?
 • професионално CV

Краен срок за кандидатстване – 20 май 2021 г.

Имайте предвид, че преглеждаме кандидатури според тяхното постъпване, затова е препоръчително да кандидатствате възможно най-скоро.

Имайте предвид, че тъй като в момента търсим и ментори за програмата, е допустимо кандидатстването и за двете позиции. 

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.