Запишете се за първите отворени обучения
на “Заедно в час” за учители!

За пръв път можете да се учите и от опита на “Заедно в час”!

Вече девет години фондация “Заедно в час” работи за това всяко дете в България да получи качествено образование като обучава и подкрепя учители.

Организацията има специално разработена обучителна програма, която се базира на доказали се ефективни практики от успешни класни стаи. 

Организацията вече е включена и в официалния регистър с обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, които носят кредити на успешно преминалите ги.

Това ни позволява за първи път да отворим обученията си и за учители извън програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час”.

Обученията са насочени към:

 • учители от всички етапи на предучилищното и училищното образование;
 • директори;
 • зам.-директори;
 • педагогически съветници;
 • психолози;
 • ресурсни учители;
 • ръководители в направление ИКТ и други.

Какви обучения ви предлагаме:

step-1-light

Ученикът в центъра
на образователния процес

1 квалификационен кредит

 • 8 ч. присъствени занимания
 • 8 ч. самостоятелна работа
 • допълнителни учебни материали, които може да адаптирате в практиката си
 • сертификат за участие

Обучителната програма предоставя възможност за квалификация на педагогическите специалисти – запознаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес за осигуряване на напредък на учениците и повишаване на образователните им резултати.

По време на обучението се представят разнообразни стратегии за управление на класната стая и делегиране на отговорности към учениците. Работи се за изготвяне на урочни планове с интерактивни дейности, които ангажират и мотивират учениците, създават условия за изследване на света и концептуализиране на знанието през решаването на реални проблеми от обкръжаващата среда на учениците. Обучителната програма стъпва на теория за обучението, която поставя ученика в центъра на образователния процес, прави го активен изследовател, изгражда чувство за самостоятелност и отговорност за собственото поведение и развитие.

step-2-light

Оценяване на учениците
майсторски клас

1 квалификационен кредит

 • 8 ч. присъствени занимания
 • 8 ч. самостоятелна работа
 • допълнителни учебни материали, които може да адаптирате в практиката си
 • сертификат за участие

Обучителната програма предоставя възможност за квалификация на педагогическите специалисти за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес за осигуряване на напредък на учениците и повишаване на образователните им резултати.

По време на обучението се надграждат уменията за проследяване на напредъка и оценяване на образователните постижения на учениците. Представят се разнообразни инструменти за оценяване, както и стратегии за подходящото им използване според конкретните нужди на учениците и учителите. Обучителната програма стъпва на теория за обучението, което поставя ученика в центъра на образователния процес, прави го активен изследовател, изгражда чувство за самостоятелност и отговорност за собственото поведение и развитие. 

.

Ако имате интерес да обучим вашия училищен екип, регистрирайте се тук.

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 25 АПРИЛ 2019 Г.

Повече за обучителите:

Обучителите на “Заедно в час” имат дългогодишен опит в образователната система и всички са работили и като учители.

Всички те са преминали през различни курсове и специализации, включително специална обучителна програма, която включва елементи от международно признатия модел “Преподавай като лидер”.

Той съдържа принципи на работа, с които учители постигнат значително подобрение в мотивацията и постиженията на учениците си.

Нашите обучители са били обучители на няколко випуска участници в програмата на “Заедно в час” и непрекъснато развиват своите знания и умения, така че да бъдат максимално полезни на учителите, които обучават.