rosen

Росен Богомилов

зам.-директор на 106 ОУ “Григорий Цамблак”, гр. София

Нашият екип

Финансирайте училищен проект до 30 000 лв.

Подкрепете учениците от 5-7 клас да развият своите умения за учене и социално-емоционални компетентности.