rosen

Росен Богомилов

зам.-директор на 106 ОУ “Григорий Цамблак”, гр. София

Нашият екип

Заявете интерес към програма „Училища за пример“

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.