Александра Барякова

Александра Барякова

Сътрудник "Финанси и регулации"

Александра е Сътрудник “Финанси и регулации” в екипа на “Заедно в час” от 2021 година. Тя следи за коректното отчитане на разходи и спазването на нормативни изисквания по отношение на нашата дейност.

Смята, че равният достъп до качествено образование е една от най-важните цели пред нашето общество и избира да се присъедини към екипа на фондацията впечатлена от професионалния дългосрочен подход на “Заедно в час” към това предизвикателство.

Има значителен опит в корпоративните финанси в дружества от секторите недвижими имоти и енергетика. Завършила е Американския университет в България.

Нашият екип