3

Александрина Димитрова

Мениджър "Обучение на училищни екипи

Александрина е старши специалист „Обучение на училищни екипи“ към програма „Училища за пример“ от 2022 г. Нейната работа е насочена към подкрепата на училищните екипи за два от избираемите педагогически курсове “Езиково подкрепящи училища” и “Интегриран подход в образованието по науки – STEM в училище”. Между 2017-2022 г. Александрина заема позиицята координатор „Подкрепа на учители“ в програма „Нов път в преподаването“ на “Заедно в час” и подкрепя развитието и адаптацията на новите учители в училище. Преди това самата тя две години е част от програмата “Нов път в преподаването” като учител в следобедните занимания на деца от 3 и 4 клас в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово.

Александрина има бакалавърска степен по „Теология. Учител по религия“ и магистърска степен по „Политология. Дипломация и национална сигурност“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Преди да се присъедини към екипа на “Заедно в час” работи като рекламен консултант към онлайн медия.

Александрина вярва, че всяко дете има право на качествено образование независимо от населеното място, в което живее или ресурсите, с които разполага.

Нашият екип