alex a

Александрина Димитрова

старши координатор „Подкрепа на учители“

Александрина е координатор „Подкрепа на учители“ в Заедно в час от 2017 година. Две години е част от програмата като учител в следобедните занимания на деца от 3 и 4 клас в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово.

Александрина има бакалавърска степен по „Теология. Учител по религия“ и магистърска степен по „Политология. Дипломация и национална сигурност“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Преди да се присъедини към програмата работи като рекламен консултант към он-лайн медия.

Александрина вярва, че всяко дете има право на качествено образование независимо от населеното място, в което живее или ресурсите, с които разполага.

Нашият екип