Aneta Atanasova square

Анета Атанасова

Старши специалист "Развитие на общността"

Анета Атанасова е старши специалист „Развитие на общността“. В екипа на „Заедно в час“ е от януари, 2024 г. В тази роля тя отговаря за развитие и ангажиране на Общността за качествено и достъпно образование.

Анета е възпитаник на програмата „Обещаващи лидери в образованието“ на фондация „Америка за България“. Тя притежава значителен опит в образованието – 6 години като учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сокол, 17 години като старши учител в Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – Силистра и 6 години като заместник-директор, учебна дейност в Спортно училище „Дръстър“ – Силистра. Отговаря за координиране на иновативните практики в училището, насърчава сътрудничеството, екипната дейност и провежда вътрешноинституционални обучения. Участва с екипа си в програма „Училища за пример“.

Анета споделя убеждението, че ключов фактор за значима положителна промяна в образованието е стимулиране на общностната ангажираност, изграждането на близки взаимоотношения в общността, която е отдадена на идеята всяко дете да получи достъп до качествено образование и да развие своя потенциал. Вярва, че една възможна формула за качествено образование е да се търси пресечната точка между образованието на младите хора и реалната им критична ангажираност към средата, в която живеят.

Анета Атанасова  придобива магистърска степен във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, професионална квалификация: филолог, специалност: Английска филология. Британистика и ирландистика. Придобива II ПКС в направление: Управление на образованието.

Нашият екип