angelina dzhurova

Ангелина Джурова

координатор “Подкрепа на учители”

Ангелина е координатор “Подкрепа на учители” през втората им година в програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. Тя заема тази позиция от 2021 г., като преди това две години е участник в програмата и начален учител в СУ “Владимир Комаров “ – гр. Велико Търново.

Ангелина  смята, че в живота на всяко дете трябва да има значим човек, който вярва в неговия потенциал и му помага да го развива. Също така активно работи за създаването на мост между социалната и образователната сфера.

Паралелно с работата си в “Заедно в час” Ангелина работи като обществен възпитател към Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Лясковец. Преди да стане учител работи в социалната сфера с деца в риск и като доброволец с деца лишени от родителски грижи.

Ангелина има бакалавърска степен Социална педагогика от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, магистърска степен  “Начална училищна педагогика” от ПУ “Паисий Хилендарски” и магистърска  степен “Управление на образованието” от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Нашият екип

Предизвикай се с кауза на 17 юни

Събитието ще се проведе на територията на залите и игрищата на Garitage park в София и включва спортовете баскетбол, волейбол, кросфит и йога.