daniela ivanova

Даниела Иванова

директор на Американо-английската академия, випуск 2012-2014

Нашият екип

Преобразете своето училище с мисъл за учениците с програма „Училища за пример”

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.