dessie

Десислава Стоянова

Мениджър "Подкрепа на училищни екипи"

Десислава Стоянова е мениджър “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това последователно заема длъжностите координатор „Обучение и подкрепа на учители“ и мениджър “Подкрепа на учители” в програма “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час”. През 2015 година завършва участието си в програмата и самата тя, като в продължение на две години преподава география в 102 ОУ „Панайот Волов“ в София.

Тя вярва, че всяко дете заслужава качествено образование и достъп до възможности и това я мотивира ежедневно в работата й. За нея да види израстването на учениците и превръщането им в отговорни млади хора е най-вълнуващото преживяване.

Десислава има силен интерес към коучинга в сферата на образованието и преминава през редица курсове и сертификационни обучения, свързани с него.

Има завършен курс за Deep Listening (CCF) фасилитирана от  Bhavana Learing group през 2021 г. и Coach
educator maturation program водена от Aephoria през 2022 г., фасилитирах Intro to coaching към Teach for all през учебната 2022-2023 г. ( един випуск като водещ фасилтатор и един като ко-фасилитатор). От април 2023 г. преминава през интензивна сертификационна обучителна програма – ПУЛСът на коучинга към Mentor coaches, която ще ѝ позволи да провежда индивидуални и групови коучинг сесии.

Десислава има бакалавърска степен по география и магистърска по регионално развитие и управление.

Десислава вярва, че образованието е ключът към промяната и по-доброто бъдеще.

Нашият екип