Ekaterina

Екатерина Янкова

ръководител "Организационно и професионално развитие"

Екатерина е ръководител “Организационно и професионално развитие” в Заедно в час от 2019 г. Тя е един от най-дългогодишните членове на екипа, като през годините изпълнява различни роли и функции. Тя се присъединява към екипа на Заедно в час, защото вярва, че всяко дете заслужава възможността да развие потенциала и да бъде успешно в живота си. Убедена е, че чрез качественото образование учениците могат да постигнат най-доброто, на което са способни. Работата в Заедно в час е възможност да се предприемат реални стъпки в процеса на една цялостна промяна на образованието в България, която ще осигури по-добро бъдеще за цялото ни общество.

Преди да заеме сегашната си позиция Екатерина заема позицията мениджър алумни и лидерско равитие, а преди това отговаря за привличането и подбора на първите четири випуска по програмата. Преди Заедно в час е работила в сферата на човешките ресурси в международна телекомуникационна компания, в която е натрупала опит в подбора и оценяването на кандидати. Завършила е бакалавърската си степен по психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и магистърска програма по трудова и организационна психология.

Нашият екип