DSC_1009_Fotor

Емилия Симидчиева

Мениджър "Финанси"

Емилия е мениджър финанси. Тя стартира работата си в Заедно в час през началото на 2013 г. и вярва, че това е начинът, по който може да се промени към по-добро стандарта на живот в България – качественото образование на децата, независимо от тяхната възраст, местоживеене или социално-икономически статус. От икономическа гледна точка тя е убедена, че човешкият ресурс е най-важният фактор, който добавя стойност и в който поради тази причина трябва да се инвестира, за да успее всяка организация или държава.

Преди да се присъедини към Заедно в час, Емилия работи  в отдел за статистика и анализи в банка, където е отговорна за разработката на анализи със специална цел, прогнози и бюджети. Има опит и като инвестиционен анализатор, където работата й включва проучвания и изготвяне на анализи в сектори като възобновяеми енергийни източници, частно образование и др. Има опит и интерес към финансовото моделиране, анализи на база данни и има експертни познания за работа със статистически софтуер.

Емилия е родена в София и е стартирала икономическото си образование в Националната финансово-стопанска гимназия. Тя е защитила бакалавърска степен по финанси и е кандидат-магистър по финансов мениджмънт.

Нашият екип