eva

Евелина Лафчийска

старши специалист “Обучение на учители"

Евелина е старши специалист “Обучение на учители” втора година в програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” от 2019 година. Завършила е психология в Нов български университет, като опитът ѝ се развива в направлението системна динамика и отношения.

Работи дълго в сферата на образованието, като задълбочава опита си в обучения на учители, деца и родители. Развива експертизата си в социалната перспектива на използване на дигиталните технологии в училище, безопасността на децата във виртуална среда и здравословната и подкрепяща комуникация между училището и семейството.

В работата си Евелина използва натрупаните знания и опит в изграждането и поддържането на здрави отношения, като подкрепя учителите да развиват своите социално-емоционални компетентности, които също да внасят и предават на своите ученици заедно с академичното им развитие. В същото време това им помага да поддържат здрави отношения с колеги и родители, които са стабилна основа за благоприятна среда, в която децата да развиват своя потенциал.

Паралелно с работата си в “Заедно в час” Евелина поддържа блог за ползотворни взаимоотношения и успешни връзки.

Нашият екип