Evgenia

Евгения Пеева-Кирова

основател на "Заедно в час" и първи изпълнителен директор

Евгения е основател и първи изпълнителен директор на Заедно в час от създаването на организацията през 2010 г. до 2019 г. Преди това работи като бизнес консултант в международната компания McKinsey & Company, където съветва водещи фирми и организации в различни сектори – от технология и фармация до индустриална електроника и нестопанска дейност. Включването в Заедно в час й предоставя уникална възможност да допринесе за устойчивото развитие на България, като работи за дългосрочни подобрения на националната образователна система.

По време на студентските си години Евгения учредява Фондация „Стъпка за България”, която осигурява обучения по умения за самостоятелен живот и професионална подготовка на деца, лишени от родителски грижи. Нейните усилия привличат финансиране и многобройни доброволци към програми за обучение на фондацията по време на четирите години от съществуването й. От 2007 г. насам, програмите на „Стъпка за България” са допринесли за развитието на над 150 деца, лишени от родителски грижи, с участието на над 80 доброволци от различни държави.

През 2018 г. Евгения е отличена с наградата „Млад мениджър на годината“ в годишния конкурс на Фондация „Еврика“, като става първият ръководител на неправителствена организация носител на отличието. Евгения Пеева-Кирова е избрана още за Жена на годината в категория Общество през 2012 г. и фигурира в редица престижни класации, в т. ч.: селекцията на „Форбс България“ „30 под 30“ през 2013 г., проекта на „Дарик радио“ „40 под 40“ през 2014 г. и най-различни класации на най-влиятелните жени в България. В момента е член на Настоятелството на Американския колеж в София.

Евгения Пеева-Кирова има диплома за висше образование от Харвардския университет – специалност „Икономика, политология и социология”. Дипломната й работа изследва факторите за успеха на промените в университетското образование в Централна и Източна Европа след 1989 г. Има също магистърска степен по образователен мениджмънт от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Нашият екип

Заявете интерес към програма „Училища за пример“

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.