Gergana_Cholakova

Гергана Чолакова

Специалист “Подкрепа на училищни екипи”

Гергана е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това три години е координатор „Подкрепа на учители“ в програмата “Нов път в преподаването”. Гергана се присъединява към екипа на организацията, след като преподава География и икономика и Предприемачество в 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ в София и самата тя е участник в програма “Нов път в преподаването”.

Тя вярва, че учениците са ключът към промените, които искаме да видим в света. Те се нуждаят от учители, които ги подкрепят и вярват безвъзмездно в тях. Гергана е убедена, че независимо къде живее и какъв е икономическият и социалният статус на родителите, всяко дете трябва да получава качествено образование и достъп до различни възможности, за да се реализира своя потенциал и да бъде мислещ възрастен.

Гергана има бакалавърска степен „Туризъм“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград и допълнителна квалификация за учител по География и икономика от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Последния семестър в университета Гергана прекарва в Португалия като част от програмата за мобилност Еразъм+.

В гимназията учители на Гергана са двама от възпитаниците от първия випуск на програма “Нов път в преподаването”, като тя става първият ученик на учители в програмата, който също на свой ред става учител.

Нашият екип