iva pashova (1)

Ивелина Пашова

Ръководител "Обучение и подкрепа на училищни екипи"

Ивелина Пашова е ръководител „Обучение и подкрепа на училищни екипи“ в „Заедно в час“ от 2019 г. и ръководител на програма “Училища за пример”. Тя има богат опит като обучител, учител и зам.-директор. Преди да заеме настоящата си роля в екипа на организацията отговаря за подготовката и обученията на учителите в програма “Нов път в преподаването” на „Заедно в час“.

Между 2014 и 2017 г. тя е помощник-директор по учебната дейност в СУ „Любен Каравелов“ в гр. Копривщица, училището в което започва своята кариера като част от първия випуск учители в програмата на „Заедно в час“. Като помощник-директор тя се грижи както за професионалното развитие на училищния екип, така и за реализирането на училищни проекти, които създават възможности за учене и развитие за учениците. Ивелина води училищния екип при изготвянето на визия и дългосрочни приоритети, които да подкрепят всеки ученик да успява да реализира потенциала си. Паралелно с това преподава английски език на ученици от 5. до 12. клас.

През 2015 г. тя печели място в престижната програма за обмен на училищни лидери Bulgarian Young Leaders Program и преминава през триседмично обучение в учителския колеж на Колумбийския университет в Ню Йорк.

Ивелина е убедена, че качественото образование е изключително важно за учениците с по-ниски социално-икономически възможности. За нея образованието е ключът, който би им помогнал да откриват много повече възможности и да бъдат отговорни създатели на собственото си бъдеще.

Ивелина има бакалавърска степен по „Човешки ресурси“ от УНСС и редица специализации, свързани с преподаване и мениджмънт в образованието.

Ивелина е отличена още в класациите “Зо под 30” на Forbes България и “40 до 40” на Дарик Радио.

Нашият екип