krisi

Кристина Николова

старши специалист "Обучение на училищни екипи"

Кристина Николова е старши специалист „Обучение на училищни екипи“ в “Заедно в час” от 2020 г. Тя вярва, че професионалното усъвършенстване се случва след напускане на зоната на комфорт и върви ръка за ръка с личностно израстване и разширяване на хоризонти, активно изследване на нови идеи и възможности. Във връзка с това се стреми да прилага различни подходи и формати на обучения на учители, които да ги вдъхновяват, провокират и подкрепят в усъвършенстването на педагогическата практика и личностно развитие.

Кристина работи усилено за постигане на визията и мисията на „Заедно в час“ от 2013 г., когато се присъединява към третия випуск учители по програма „Нов път в преподаването“ и работи две години като учител по английски език в ОУ “Христо Смирненски”, с. Житница, Пловдивско.

Като експерт „Обучение на училищни екипи“ Кристина е един от авторите на програма “Училища за пример” и обучител, като отговаря за планирането, организирането и провеждането на обученията за част от училищните екипи, както и за някои от педагогическите курсове, предназначени за учители в програмата. За Кристина „Училища за пример“ е чудесна възможност за прилагане на многопластов, цялостен подход в изграждането на училищен капацитет за устойчиво професионално развитие на учителите, затова се радва, че е част от нея.

По професия Кристина е юрист, като от 2013 година работи в системата на образованието. През 2015 г. заедно със съмишленици създава обучителна организация “Академия НИКЕ” и оттогава се занимава активно с професионална квалификация на педагогически специалисти. През 2016-2017 г. Кристина участва активно в създаването на Стратегията за развитие на образованието в общината за периода 2017-2020 г.

Последните инициативи, по които работи като юрист и експерт в образованието, са свързани с анализи и проучвания на българската образователна система за Световната банка.

 

Нашият екип

Заявете интерес към програма „Училища за пример“

Станете част от лидерска програма за училищно развитие и изградете мотивиран и способен екип.