lora

Лора Нешовска

Специалист "Развитие и фондонабиране"

Лора Нешовска е специалист “Развитие и фондонабиране” в екипа на “Заедно в час” от 2023 г. Тя има бакалавърска степен по журналистика от Кал Поли Хъмболд в Арката, САЩ. Завръща се в България след няколко години живее и учи в САЩ, в които трупа опит и умения в сферата на дигиталния маркетинг. В екипа на “Заедно в час” Лора отговаря за разнообразни кампании, свързани с разширяване на мрежата от съмишленици и дарители на организацията (маркетинг с кауза, корпоративни партньортсва и др.)

Лора вярва, че всеки един човек има нужда от някого, който да повярва в него и че това е ключов елемент от развитието на едно дете. Включва се в екипа на “Заедно в час” защото фондация вярва и развива човешкия потенциал, което съвпада и с нейните лични ценности и виждания.

Нашият екип