5

Мария Веласкес

Старши специалист “Подкрепа на училищни екипи”

Мария е старши специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2022 г. Преди това четири години е координатор “Подкрепа на учители” в програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. Преди да стане част от екипа на организацията преподава изобразително изкуство и музика на ученици от 5 до 8 клас и е педагогически съветник в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в гр. Враца. По същото време е и участник в програма “Нов път в преподаването”.

Мария вярва, че учениците имат силата да променят света около тях с насоки, подкрепа и вяра. Всяко едно дете има нужда от качествено образование и достъп до възможности, за да мечтае и реализира. 

Паралелно с работата си в “Заедно в час” Мария продължава да е част от СЪбитието, инициатива, която стартира заедно със свои колеги от програмата от северозападния регион през 2017 г. с цел развиване на умения на 21 век у учениците чрез разнообразни извънкласни обучения и събития.

Мария има бакалавърска степен Учител по Изобразително изкуство от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Преди да стане част от програмата работи в неправителствения сектор в организации с фокус образование. Била е също арт-терапевт в социален център. 

Нашият екип